شركتهاي توليد كننده كارتريج بر اساس آزمون تست استانداردهاي ISO / IEC و عوامل موثر بر نتايج واقعي، آنها را مقايسه و نتايج تعداد برآورد صفحات قابل چاپ در هر مدل كارتريج را اعلام مي كنند.

شركتهاي توليد كننده كارتريج بر اساس آزمون تست استانداردهاي ISO / IEC و عوامل موثر بر نتايج واقعي، آنها را مقايسه و نتايج آن بعنوان عملكرد صفحه، تعداد برآورد صفحات قابل چاپ در هر مدل كارتريج اعلام مي كنند. (Page Yeild)

 

براي سال هاي زيادي، سازندگان تجهيزات اصلي پرينترها جوهري و ليزري رنگي و تك رنگ ساده و چند منظوره (OfficeJet, Multifunction Printer) روش هاي خود را براي آزمايش و گزارش عملكرد كارتريج پرينتر استفاده مي كردند كه داشتن روشهاي متفاوت و اختصاصي آنها كار را براي مشترياني كه هنگام خريد و تصميم گيري محصولات توليدكنندگان مختلفي را مقايسه مي كردند دشوار كرده بود.

تا اين كه در ژوين 2004، سازمان بين المللي استاندارد سازي ( ISO) ، همراه با كميسيون بين المللي الكترومكانيكي(IEC) با همكاري شركتهاي بزرگ سازنده مانند HP, Samsung, Canon, Lexmark, Epson ,... اقدام به استاندارد كردن روش تست و سنجش تعداد صفحات قابل چاپ كارتريج ها نموده و به شرح زير اعلام نمودند.

 

 

 

نوع كارتريج استاندارد مربوطه
كارتريج تونر تك رنگ ISO / IEC 19752
جوهر افشان رنگي ISO / IEC 19798
كارتريج تونر رنگي ISO / IEC 24711

 

استانداردهاي ISO / IEC براي كارتريج پرينتر روشهاي آزمون و محاسبه ميانگين را به روشني تعريف مي كنند.اندازه گيري هاي عملكرد تحت مجموعه اي از پارامترها و شرايط تعريف شده است. به عنوان مثال، آنها براي تست يك مدل كارتريج،  از تعدادي چاپگرها و كارتريج براي تست و آزمايش استفاده مي كنند (بيش از 2) در محيط و شرايط يكسان با تنظيمات پيش فرض چاپگر. 

يادآور مي شويم كه با توجه به شرايط محيطي و تنظيمات پرينترهاي كاربران متفاوت در دفاتر و محل كار خود كه مي تواند بسته به عوامل مختلف بطور قابل توجهي با شرايط تست واقعي متفاوت باشد ( يا بالاتر يا پايين تر).

لذا استاندارد ISO / IEC 19798 بيانيه ي زير را منتشر كرده است:

"... متوجه شده ايم كه مشتريان نمي توانند تكرار فرآيند تست را انجام دهند و يا به طور مداوم چاپ بگيرند با توجه به شرايط استفاده، عملكرد به دست آمده توسط يك مشتري مي تواند به طور قابل توجهي از عملكرد اندازه گيري شده توسط اين روش آزمون و حتي مشتريان ديگر متفاوت باشد. " يك مثال معمول، ميزان توليد صفحات ISO / IEC بسيار شبيه به مقايسه مصرف سوخت است مسافت طي شده بر بنزين مصرف شده (مايل در گالن MPG ).مصرف بنزين در مسافت پيموده شده يك پيش بيني دقيق از مصرف واقعي به شما نشان نخواهد داد چرا كه به عوامل مختلفي مانند گاز يك راننده، نوع رانندگي تهاجمي شما، شرايط خودرو (مانند فشار لاستيك)، شرايط جاده و ... بستگي دارد.

 

روش هاي آزمون  ISO/IEC در كارتريج تونر تك رنگ

 

شكل 1: ISO/IEC 19752 monochrome test page

 روش آزمون ISO / IEC 19752 نياز به يك استاندارد دارد.

صفحه آزمون (شكل 1) با حدود 5 درصد پوشش، داراي نوشته متني، عكس و نمودار تفكيك رنگ بايد به طور    مداوم تا زماني كه كارتريج به پايان مي رسد پرينت شود و تعداد صفحات قابل چاپ مشخص شود. 

كارتريج زماني به پايان مي رسد كه ديگر يك صفحه كامل براي شما چاپ ننمايد.

 

 

 

 

 

 

 

 روش هاي آزمون  ISO/IEC دركارتريج تونر رنگي

 

روش آزمون ISO / IEC 19798 نياز به يك مجموعه استاندارد پنج صفحه آزمون (شكل 2) دارد 

صفحه آزمون رنگي در 5 صفحه متفاوت از نوع نامه، روزنامه، تست تفكيك، اسلايد و صفحه گسترده مي باشد (شكل 2) با حدود 5 درصد پوشش شامل نوشته متني، عكس و نمودار با تفكيك رنگ سياه، قرمز، زرد و آبي و سايه در هر صفحه بايد به طور مداوم تا زماني كه كارتريج به پايان مي رسد پرينت شود و تعداد صفحات قابل چاپ مشخص شود.كارتريج زماني به پايان مي رسد كه ديگر يك صفحه كامل براي شما چاپ ننمايد.

 

روش هاي آزمون  ISO/IEC درعملكرد كارتريج جوهر افشان رنگي 

 

روش آزمون ISO / IEC 24711 همانند آزمون كارتريج تونر رنگي مي باشد


 
  
 
 

شكل 2:  ISO/IEC 19798 and 24711 Color test pages

 

 

مقدار مصرف تونر در كارتريجهاي ليزري مشكي و رنگي

مصرف تونر براي تعداد صفحات چاپ شده در پرينترها در شرايط محيطي مشتريان به عوامل زيادي بستگي دارد كه تاثيرگذارترين آنها عبارتند از:

 •        پوشش صفحه
 •        نوع تصوير
 •        حجم كار
 •        حالت دوطرفه (Dublex) و انتخاب سيني كاغذ ورودي و خروجي
 •        شرايط محيطي
 •        عملكرد كارتريج در پايان دوره مصرف
 •        كاليبراسيون پرينتر
 •        روشن بودن پرينتر در حالتي كه چاپ نمي كند
 •        نقطه رنگ
 •        حالت كپي و فكس براي چاپگرهاي MFPs

 

 پوشش صفحه چاپ شده

پوشش صفحه، نشان دهنده درصد صفحه حاوي تونر است اين فاكتور با بيشترين تاثير بر عملكرد كارتريج است. تحقيقات صنعتي نشان داده است كه پوشش صفحه در صفحه سياه و سفيد بين 4 تا 5 درصد است و در چاپ صفحات رنگي معمولا بالاتر است.

پوشش صفحه به طور متوسط ​​نسبت به چاپ سياه و سفيد نمايش داده شده است و در سمت چپ تصاوير خوبي از پوشش صفحه متنوع ارايه به شما نشان مي دهد. مثلا يك مشتري كه در درجه اول اسناد را مانند شكل 3 چاپ مي كند كه عمدتا متن است عملكرد صفحه بالاتري از مشترياني كه اسناد با تصاوير يا گرافيك، مانند شكل 4 و شكل 5 نشان داده شده است را چاپ مي كنند.

 

شكل3: پوشش 10% الي 15%

 

 

نوع تصوير چاپ شده

مقدار تونر مورد استفاده در دو صفحه با محتواي يكسان، با همان درصد متن و پوشش مي تواند متفاوت باشد. اين به دليل ضخامت لايه تونر است، ضخيم شدن مناطق چاپ شده روي كاغذ اغلب در لبه ها نسبت به وسط آن متفاوت است.

بنابراين براي تصاوير متشكل از بسياري از لبه ها (مانند الگوهاي دات) ممكن است مقدار ديگري از تونر براي ايجاد يك پوشش داده شده استفاده شود نسبت به پوشش همان محتوا در مناطق جامد و يا حتي در متن وسط صفحه.

 

شكل 4:  پوشش 40% الي 60%

 

حجم كار پرينتر

تعداد صفحات چاپ شده در يك زمان بر روي چاپ تاثير مي گذارد بازده كارتريج به طور معمول، با چاپ غير متوالي در يك زمان بالاتر مي رود. به عنوان مثال، يك كار چاپ سه صفحه اي بهتر است از سه كار چاپي يك صفحه اي. اين به اين دليل است كه براي هر بار شروع چاپ مقداري تونر اضافي مصرف مي شود ولي در ادامه چاپ مقدار مصرف تونر كمتر از زمان شروع به چاپ است و چاپگر مجبور نيست براي آن 3 بار عمليات شروع چاپ را انجام دهد.

 


شكل 5:  پوشش 80% الي 100%

 

حالت دوطرفه (Dublex) و  انتخاب سيني كاغذ ورودي و خروجي

در چاپ صفحات با محتواي مشابه در حالت چاپ دو طرفه (دوبلكس) و يا انتخاب سيني ورودي كاغذ يا خروجي كاغذ كه هر چقدر دورتر يا نزديكتر از خروجي كاغذ باشد مي تواند باعث كاهش يا افزايش زمان اجراي ماشين براي هر صفحه چاپ شده در نتيجه حركت كارتريج و ميزان تونر مصرف و هدر رفته را كاهش و يا افزايش دهد.

     

شرايط محيطي پرينتر

شرايط محيطي مانند دما و رطوبت هوا علاوه بر پارامترهاي استاندارد دفتر كار، مي تواند عملكرد كارتريج را تحت تاثير قرار دهد. البته اين اثر مي تواند با توجه به مدل چاپگر مورد استفاده شما متفاوت باشد.

 

عملكرد كارتريج در پايان دوره مصرف

در بعضي از كارتريج ها براي بهره برداري هرچه بيشتر از تونر داخل كارتريج و اطمينان از حداكثر عمر كارتريج، توصيه مي شود، هنگام كم شدن رنگ تونر يا هنگامي كه چاپ شروع به محو شدن مي كند براي توزيع مجدد پودر تونر كارتريج را بخوبي تكان دهيد. تكنيك تكان دادن كارتريج را در راهنماي كاربر كارتريج چاپگر خواهيد يافت. به مشترياني كه اين كار را انجام نمي دهند توصيه مي شود اين كار را انجام دهند زيرا هميشه مقدار قابل توجهي تونر در كارتريج باقي مي ماند.  

 

كاليبراسيون كارتريج هاي پرينتر

بسياري از پرينتر ها در هنگام روشن شدن و شروع مجدد از روش كاليبراسيون اتوماتيك براي بهبود كيفيت چاپ استفاده مي كنند، اين كار يكپارچگي چاپ و طول عمر دستگاه را بيشتر ميكند. دوره هاي كاليبراسيون هر بار مقدار كمي از تونر كارتريج را مصرف مي كنند لذا عواملي مانند تعداد زيادي خاموش و روشن شدن، راه اندازي مجدد، تغييرات ناگهاني برق و... مصرف تونر را افزايش دهد در صورتي كه صفحه اي چاپ نشده است. 

 

 روشن بودن پرينتر در حالتي كه چاپ نمي كند

بعضي از پرينترهاي ليزري در فواصل پيش از بيدار بودن (Sleep Mode) يا در حالت استراحت براي حفظ كيفيت كارتريج، چرخه كاليبراسيون را انجام يا شبيه سازي مي كنند كه منجر به از دست دادن كم تونر قابل شود. روشن بودن پرينتر براي مدت زمان طولاني بدون چاپ مي تواند مقدار تونر موجود در كارتريج را كاهش دهد. 

 

 نقطه رنگ

چاپ يك مقدار اندك از رنگ در صفحه هايي كه بيشتر سياه و سفيد هستند نياز به تونر رنگي دارد و پرينتر لوازم چاپ رنگ خود و كارتريج هاي رنگي را درگير مي كند. صفحه تست نامه در شكل 2 يك مثال خوب از يك صفحه با نقطه رنگ استزماني كه يك سري از صفحات كه حاوي محتواي رنگي نيستند چاپ مي شوند، در اين حالت اجرا عملكرد رنگ فقط در تونر مشكي اتفاق مي افتد ولي به محض نياز به اندكي رنگ غير از مشكي، پرينتر كارتريج را براي جدا كردن منابع رنگ در هنگام چاپ درگير كرده و موجب افزايش مصرف در تمامي رنگها مي گردد.  

 

حالت كپي و اسكن در پرينترهاي چند كاره MFPs

مصرف تونر در حالت كپي يا فكس براي پرينترهاي MFP متفاوت از حالت مستقيم چاپگر است. فرآيند اسكن از يك سند و استفاده از تعدادي از ويژگي هاي تنظيم تصوير (به عنوان مثال كپي تاريك و تيز بودن) مي تواند منجر به خروجي شود كه داراي پوشش واقعي و يا واقعي تر از اسكن شده اصلي است.

 

مقدار مصرف جوهر در كارتريجهاي جوهري

مصرف جوهر براي تعداد صفحات چاپ شده در پرينترهاي جوهر افشان در شرايط محيطي مشتريان به عوامل زيادي بستگي دارد كه تاثيرگذارترين آنها عبارتند از:

 •         پوشش صفحه و استفاده از رنگ
 •         چاپ مكرر و روشن كردن پرينتر در حالتي كه چاپ نمي كند
 •         انتخاب كيفيت چاپ
 •         انتخاب نوع كاغذ
 •         حالت دوطرفه Duplex
 •         انتخاب استفاده از جوهر

 

پوشش صفحه و استفاده از رنگ

همانطور كه در تونر، پوشش صفحه ي نشان داده شده به عنوان آشكار ترين تاثير بر عملكرد كارتريج بود، اينجا هم درصد محتواي صفحه حاوي جوهر با چاپ رنگي روشن، رنگين كمان، قرمز و جوهر براي تحويل طيف گسترده اي از رنگ هاي چاپ شده عامل بسيار مهمي است.در چاپ جوهري، جوهر سياه و سفيد براي رسيدن به تاريكي افزوده مي شود.  رنگ ها به طور مشابه، در تصاوير سياه و يا خاكستري تيره و نقاط پر استفاده مي شود، چاپ جوهر افشان ممكن است شامل مقدار محدودي ازجوهر هاي رايج، قرمز، آبي و زرد به طوري كه سايه هاي سياه و خاكستري هموار با رنگ هاي مجاور تركيب شده است باشد.

به طور پيش فرض هنگام چاپ محتواي مشكي با كاغذ ساده، تنها جوهر سياه استفاده مي شود. ولي در هنگام چاپ محتواي رنگي علاوه بر رنگهاي مورد نظر كه بايد طيف وسيعي از رنگها را توليد كنند از جوهر مشكي نيز براي سايه ها و رسيدن به رنگ تيره تر استفاده مي شود. 

 

چاپ مكرر و روشن كردن پرينتر در حالتي كه چاپ نمي كند

چاپ مكرر و در فواصل براي كارتريج جوهري و سيستم كنترل جوهر پرينترهاي جوهر افشان مفيد است. درنتيجه، با چاپ هاي مكرر، جوهر كمتري در فرآيندهاي نگهداري غير چاپ استفاده مي شود و عملكرد تعداد صفحه چاپ كارتريج بهبود مي يابد.  در زماني كه يك چاپگر جوهر افشان بيكار است، يك فرآيند نگهداري گاه به گاه لازم است تا اطمينان حاصل شود كه جوهر به كار رفته درسيستم چاپ آماده مي باشد. اگر پرينتر روشن و در حال بيكار باشد، به صورت دوره اي مقدار كمي از جوهر براي روند تعمير و نگهداري و آماده كردن سيستم چاپ مصرف مي شود.

اگر پرينتر براي مدت زمان طولاني بدون چاپ بماند، به ويژه در مورد پرينترهاي چند كاره MFP ، جوهر بيشتري در يك توالي اوليه براي اطمينان از سلامت سيستم و آماده كردن سيستم چاپ و نازلها استفاده شود.خاموش و روشن كردن متوالي چاپگرهاي جوهر افشان باعث ميشود تا جوهر بيشتري براي عمليات آماده سازي و مرتبط با فرآيندهاي تميز كردن هد چاپگر مصرف شود. 

 

 انتخاب كيفيت چاپ

مقادير مختلف جوهر براي چاپهاي پيش نويس، عادي و بهترين كيفيت چاپ استفاده مي شود. به طور كلي كيفيت پيش نويس چاپ از حدود ½ مقدار جوهر استفاده شده در چاپ با كيفيت معمولي استفاده مي كند. كم رنگ بودن و از دست دادن سياهي واقعي اصلا مناسب نيست با اين حال چاپ پيش نويس ممكن است براي شرايط خاص مناسب باشد. معمولا بهترين كيفيت چاپ تنها با استفاده كمي جوهر بيشتر از چاپ با كيفيت معمولي، تا 5٪ بيشتر در مناطق چاپي تاريك بدست مي آيد و بالا بردن درصد كيفيت چاپ فقط موجب استفاده بيمورد و بيشتر از رنگها مي گردد. 

 

انتخاب نوع كاغذ چاپ

انواع مختلف كاغذ نياز به مقادير مختلف جوهر براي رسيدن به كيفيت چاپ مطلوب دارد. انواع كاغذ از نظر ضخامت و نوع كاغذ نيازمند تعيين مقدار و نسبت رنگ سياه، قرمز، زرد و سياه مناسب براي هر كدام از آنها مي باشدبراي مثال، كاغذ سبك وزن ممكن است نتواند جوهر را به خوبي كاغذ سنگين وزن جذب نمايد.هنگام چاپ يك كار كه در آن رنگارنگي قابل توجهي نيست، نوع كاغذ ساده را مي توان براي تحويل استفاده كرد. و يا براي چاپ برروي كاغذ به خصوص ميكروپروس عكاسي فقط رنگهاي آبي، قرمز و زرد استفاده مي شود حتي براي محتواي سفيد و سياه داخل صفحه رنگي واين يعني از مصرف جوهر مشكي كاسته مي شود.

 

حالت دوطرفه Duplex

از آنجا كه كارتريجهاي جوهري داراي آب است، استفاده از جوهر براي چاپ دورو- دوطرفه روي كاغذ ساده و سبك وزن مي تواند تا 5٪ كاهش يابد. اين تنظيم هنگامي كه نوع كاغذ ساده انتخاب مي شود فعال مي شود. 

 

 انتخاب استفاده از جوهر

گزينه انتخاب جوهر دربعضي پرينترها در دسترس كاربر مي باشد، كه بدينوسيله كاربر در رابط كاربري پرينتر مي تواند براي چاپ خود درخواست استفاده از يك رنگ جوهر خاص را تنظيم نمايد. و يا رنگهاي چاپ محتواي خود را به استفاده از جوهر هاي قرمز و زرد و يا ... محدود كند. انتخاب استفاده از جوهر بر عملكرد كلي تاثير مي گذارد، با استفاده كمتر از جوهر انتخاب نشده و در برخي موارد با جبران شدن كمي بيشتر از جوهر انتخاب شده تعداد صفحات چاپ كم و زياد مي گردد.


به اشتراک بگذارید :


تعميرات انواع  پرينتر ، دستگاه هاي كپي ،  فكس  و كليه ماشين هاي اداري ،  شارژ كارتريج در محل شما

 

 كليه تعميرات شركت تك پردازش به صورت تضميني و با گارانتي مي باشد

 

 فروش انواع قطعات ماشين هاي اداري ( پرينتر،كارتريج ،كامپيوتر و ... )

 

درصورت نياز با متخصص هاي ما تماس بگيريد 

**02188346282**

**داخلي 105**

 مشاوره و راهنمايي تلفني

9092305541

ارتباط در واتساپ

 

 

 

 فروشگاه فكيس آموز  

 

 

 

 

شركت تك پردازش بهينه :

 

آمادگي خود را جهت سرويس دهي و نگه داري انواع

 

  ماشين هاي اداري ، سرور، سايت ، شبكه و همچنين شارژ كارتريج در محل

 

         به صورت دوره اي ( ماهيانه *سه ماه *شش ماه و ساليانه ) اعلام مي كند.

 

كانال تلگرام فيكس آموز

 

اينستاگرام فيكس آموز


 


 ثبت نظر