در ليست زير شما مي توانيد تعداد صفحات چاپ انواع كارتريج هاي پر مصرف را به تفكيك مشاهده نماييد.

لازم بذكر است كه هر K معادل 1000 صفحه مي باشد مثلا 2.5k همان 2500 صفحه مي باشد.

 

OEM No.
(كد كارخانه اصلي)

Product Code
(كد كالا)

Suitable For use in
(قابل استفاده در چاپگرهاي)

Color
(رنگ)

Pages
(تعداد صفحه)

 
 

HP

 

HP CE505A

HP 05A

LaserJet: P2035, P2055

BK

2.3K

 

HP CE505X

HP 05X

LaserJet: P2055

6.5K

 

HP C3906A

HP 06A

LaserJet: 5L, 6L, 3100, 3150

BK

2.5K

 

HP Q2610A

HP 10A

LaserJet: 2300

BK

6K

 

HP Q6511A

HP 11A

LaserJet: 2410, 2420, 2430

BK

6K

 

HP Q6511X

HP 11X

12K

 

HP Q2612A

HP 12A

LaserJet: 1010, 1012, 1015, 1018, 1020, 1022, 3015, 3020, 3030, 3050, 3052, 3055, M1005, M1319f

BK

2K

 

HP Q2613A

HP 13A

LaserJet: 1300

BK

2.5K

 

HP C7115A

HP 15A

LaserJet: 1000, 1005w, 1200, 1220, 3300, 3310, 3320, 3330, 3380

BK

2.5K

 

HP Q7516A

HP 16A

LaserJet: 5200

BK

12K

 

HP Q2624A

HP 24A

LaserJet: 1150

BK

2.5K

 

HP C4127A

HP 27A

LaserJet: 4000, 4050, Color LaserJet 3800

BK

6K

 

HP C4129X

HP 29X

LaserJet: 5000, 5100

BK

10K

 

HP CB435A

HP 35A

LaserJet: P1002, P1003, P1004, P1005, P1006, P1007, P1008, P1009

BK

1.5K

 

HP CB436A

HP 36A

LaserJet: M1120, M1522, P1505

BK

2K

 

HP Q1338A

HP 38A

LaserJet: 4200

BK

12K

 

HP Q1339A

HP 39A

LaserJet: 4300

BK

18K

 

HP Q5942A

HP 42A

LaserJet: 4240, 4250, 4350

BK

10K

 

HP 42X

LaserJet: 4250, 4350

20K

 

HP C8543X

HP 43X

LaserJet: 9000, 9040, 9050, 9055, M9040, M9050

BK

30K

 

HP Q5949A

HP 49A

LaserJet: 1160, 1320, 3390, 3392

BK

2.5K

 

HP Q7551A

HP 51A

LaserJet: M3027, M3035, P3005

BK

6.5K

 

HP Q7553A

HP 53A

LaserJet: M2727nf, P2014, P2015

BK

3K

 

HP 53X

7K

 

HP CE255A

HP 55A

Laser Jet: M525, P3015, P3016
LaserJet Pro: M521dn, M521dw

BK

6K

 

HP 55X

12.5K

 

HP C8061A

HP 61A

Color LaserJet: 4450n, 4500, 4550, 4100, 4101mfp

BK

6K

 

HP CC364A

HP 64A

LaserJet: P4014, P4015, P4515

BK

10K

 

HP 64X

LaserJet: P4015, P4045, P4515

24K

 

HP CE278A

HP 78A

LaserJet Pro: M1536dnf, P1566, P1606dn

BK

2.1K

 

HP CF280A

HP 80A

LaserJet Pro: M401, M425

BK

2.7K

 

HP CF283A

HP 83A

LaserJet Pro: M125, M127, M201, M225, MFP M201, MFP M225

BK

1.5K

 

HP CE285A

HP 85A

LaserJet: M1217, P1102, LaserJet Pro: M1132, M1134, M1136, M1137, M1138, M1139, M1212, M1213, M1214, M1216, M1217, M1219, P1102

BK

1.6K

 

HP CE390A

HP 90A

LaserJet: M601, M602, M603, M4555

BK

10K

 

HP C4092A

HP 92A

LaserJet: 1100, 3200

BK

2.5K

 

HP CZ192A

HP 93A

Laserjet pro M435, M701, M706

BK

12K

 

HP Q3960A

HP 122A

Color LaserJet: 2550, 2820, 2830, 2840

BK

5K

 

HP Q3961A

HP 122A

C

5K

 

HP Q3962A

HP 122A

Y

5K

 

HP Q3963A

HP 122A

M

5K

 

HP Q6000A

HP 124A

Color LaserJet: 1600, 2600n, 2605, CM1015, CM1017

BK

2.5K

 

HP Q6001A

HP 124A

C

2K

 

HP Q6002A

HP 124A

Y

2K

 

HP Q6003A

HP 124A

M

2K

 

HP CB540A

HP 125A

Color LaserJet: CM1312, CP1215, CP1217, CP1515, CP1518

BK

2.2K

 

HP CB541A

HP 125A

C

1.4K

 

HP CB542A

HP 125A

Y

1.4K

 

HP CB543A

HP 125A

M

1.4K

 

HP CE310A

HP 126A

LaserJet M175nw
LaserJet Pro: CP1025, M175, M275
TopShot LaserJet Pro M275

BK

1.2K

 

HP CE311A

HP 126A

C

1K

 

HP CE312A

HP 126A

Y

1K

 

HP CE313A

HP 126A

M

1K

 

HP CE320A

HP 128A

LaserJet Pro: CM1415, CP1525

BK

2K

 

HP CE321A

HP 128A

C

1.3K

 

HP CE322A

HP 128A

Y

1.3K

 

HP CE323A

HP 128A

M

1.3K

 

HP CF210A

HP 131A

LaserJet Pro: M251, M276

BK

1.6K

 

HP CF211A

HP 131A

C

1.8K

 

HP CF212A

HP 131A

Y

1.8K

 

HP CF213A

HP 131A

M

1.8K

 

HP CC530A

HP 304A

Color LaserJet: CM2320, CP2025

BK

3.5K

 

HP CC531A

HP 304A

C

2.8K

 

HP CC532A

HP 304A

Y

2.8K

 

HP CC533A

HP 304A

M

2.8K

 

HP CE740A

HP 307A

Color LaserJet: CP5225

BK

7K

 

HP CE741A

HP 307A

C

7.3K

 

HP CE742A

HP 307A

Y

7.3K

 

HP CE743A

HP 307A

M

7.3K

 

HP Q2670A

HP 308A

Color LaserJet: 3500, 3550, 3700

BK

6k

 

HP Q2671A

HP 309A

Color LaserJet: 3500, 3550

C

4k

 

HP Q2672A

HP 309A

Y

4k

 

HP Q2673A

HP 309A

M

4k

 

HP CF410A

HP 410A

LaserJet Pro M377, M452, M477

BK

2.3K

 

HP CF411A

HP 410A

C

2.3K

 

HP CF412A

HP 410A

Y

2.3K

 

HP CF413A

HP 410A

M

2.3K

 

HP Q6470A

HP 501A

Color LaserJet: 3600, 3800, CP3505,  P2014

BK

6K

 

HP Q6471A

HP 502A

Color LaserJet: 3600

C

4K

 

HP Q6472A

HP 502A

Y

4K

 

HP Q6473A

HP 502A

M

4K

 

HP Q7581A

HP 503A

Color LaserJet: 3800, CP3505

C

6K

 

HP Q7582A

HP 503A

Y

6K

 

HP Q7583A

HP 503A

M

6K

 

HP CE250A

HP 504A

Color LaserJet: CM3530, CP3525

BK

5K

 

HP CE251A

HP 504A

C

7K

 

HP CE252A

HP 504A

Y

7K

 

HP CE253A

HP 504A

M

7K

 

HP C9720A

HP 641A

Color LaserJet: 4600, 4610, 4650

BK

9K

 

HP C9721A

HP 641A

C

8K

 

HP C9722A

HP 641A

Y

8K

 

HP C9723A

HP 641A

M

8K

 

HP Q5950A

HP 643A

Color LaserJet: 4700

BK

11K

 

HP Q5951A

HP 643A

C

10K

 

HP Q5952A

HP 643A

Y

10K

 

HP Q5953A

HP 643A

M

10K

 

HP C9730A

HP 645A


Color LaserJet: 5500, 5550

BK

13K

 

HP C9731A

HP 645A

C

12K

 

HP C9732A

HP 645A

Y

12K

 

HP C9733A

HP 645A

M

12K

 

HP CE260A

HP 647A

Color LaserJet: CM4540, CP4025, CP4525

BK

8.5K

 

HP CE261A

HP 648A

Color LaserJet: CP4025, CP4525

C

11K

 

HP CE262A

HP 648A

Y

11K

 

HP CE263A

HP 648A

M

11K

 

Xerox

 

Xerox PE120

Xerox PE120

WorkCentre: PE120, PE120i

BK

5K

 

Xerox PE220

Xerox PE220

WorkCentre: PE220, XL2130f

BK

3k

 

Xerox 3140/ 3150/ 3160

Xerox 3140/ 3150/ 3160

Phaser: 3140, 3150, 3160

BK

3.5K

 

Xerox 3210/ 3220

Xerox 3210/ 3220

WorkCentre: 3210, 3210DN, 3210N, 3210VN, 3220, 3220DN, 3220VDN

BK

4K

 

Xerox 3250

Xerox 3250

Phaser: 3250, 3250D, 3250DN

BK

5k

 

Lexmark

 

E250A11A

E250

E250, E250d, E250dn, E250dt, E250dtn, E350, E350d, E350dt, E352, E352dn, E352dtn

BK

3.5K

 

Brother

 

Brother TN-350

Brother 2025
Brother 2000
Brother 2005

DCP-7010, DCP-7020, DCP-7025, Fax-2820, Fax-2825, Fax-2920, HL-2030, HL-2030R, HL-2040, HL-2070N, HL-2070NR, IntelliFax-2820, IntelliFax-2850, IntelliFax-2910, IntelliFax-2920,
MFC-7220, MFC-7225N, MFC-7420, MFC-7820, MFC-7820N

BK

2.5K

 

Brother TN-420

Brother 2260

DCP-7060, DCP-7065, DCP-7070, Fax-2840, Fax-2845, Fax-2940,
HL-2220, HL-2230, HL-2240, HL- HL-2242, HL-2250, HL-2270, HL-2275, HL-2280,
IntelliFax-2840, IntelliFax-2940, MFC-7240, MFC-7360, MFC-7365, MFC-7460, MFC-7860

BK

1.2K

 

Brother TN-450

Brother 2280

BK

2.6K

 

Brother TN-540

Brother 3030

DCP-8040, DCP-8045,
HL-5130, HL-5140, HL-5150, HL-5170, MFC-8120,
MFC-8220, MFC-8440, MFC-8640, MFC-8840

BK

3.5K

 

Brother TN-570

Brother 3060

BK

6.7K

 

Brother TN-580

Brother 3185

DCP-8060, HL-5240, HL-5250, HL-5270, HL-5280, MFC-8460, MFC-8470, MFC-8660, MFC-8670, MFC-8860, MFC-8870

BK

7K

 

Brother TN-650

Brother 3250

HL-5340, HL-5350, HL-5370, HL-5380,
MFC-8370, MFC-8890, MFC-8880

BK

3K

 

Brother TN-680

Brother 3290

BK

8K

 

Brother TN-720

Brother 3320

DCP-8110, DCP-8150, DCP-8155, DCP-8250,
HL-5440, HL-5450, HL-5470, HL-6180,
MFC-8510, MFC-8520, MFC-8710, MFC-8810, MFC-8910, MFC-8950

BK

3K

 

Brother TN-750

Brother 3350

BK

8K

 

Brother TN-2060

Brother 2060

DCP 7055, DCP 7057, DCP 7060, DCP 7065, DCP 7070, HL 2130, HL 2132, HL 2135, HL 2240, HL 2250, HL 2270, MFC 7360, MFC 7460, MFC 7860, FAX 2840, FAX 2845, FAX 2940

BK

0.7K

 

Brother TN-2150

Brother 2150

HL-2140, HL-2142, HL-2150, 2170, DCP-7040, MFC-7340, MFC-7440, MFC-7840

BK

2.6K

 

Canon

 

Canon CRG-103/ 303/ 703

Canon 703

LBP-2900, LBP-3000

BK

2K

 

Canon CRG-107/ 307/ 707

Canon 707 BK

Canon i-SENSYS LBP-5000, LBP-5100

BK

2.5K

 

Canon 707 C

C

2.2K

 

Canon 707 Y

Y

2.2K

 

Canon 707 M

M

2.2K

 

Canon CRG-108/ 308/ 708

Canon 708

Canon i-SENSYS LBP-3360, LBP-3300

BK

3K

 

Canon CRG-110/ 310/  710

Canon 710

Canon LBP-3460

BK

6K

 

Canon CRG-312/ 912/ 712

Canon 712

Canon i-SENSYS LBP-3010, LBP-3100

BK

2K

 

Canon CRG-313/ 713

Canon 713

Canon i-SENSYS LBP-3250

BK

2K

 

Canon CRG-315/ 715

Canon 715

Canon i-SENSYS LBP-3310, LBP-3370

BK

3K

 

Canon CRG-116/ 316/ 416/ 716

Canon 716 BK

Canon i-SENSYS LBP-5050, MF-8030, MF-8040, MF-8050, MF-8080

BK

2.2K

 

Canon 716 C

C

2K

 

Canon 716 Y

Y

2K

 

Canon 716 M

M

2K

 

Canon CRG-118/ 318/ 418/ 718

Canon 718 BK

Canon i-SENSYS LBP-7200, LBP-7210, LBP-7660, LBP-7680, MF-8330, MF-8340, MF-8350, MF-8360, MF-8380, MF-8540, MF-8550, MF-8580,

BK

3.4K

 

Canon 718 C

C

2.9K

 

Canon 718 Y

Y

2.9K

 

Canon 718 M

M

2.9K

 

Canon CRG-119/ 319/ 519/ 719

Canon 719

Canon i-SENSYS LBP-6300, LBP-6310, LBP-6650, LBP-6670, LBP-6680, MF-5840, MF-5880, MF-5940, MF-5980, MF-6140, MF-6180

BK

2.5K

 

Canon CRG-125/ 725

Canon 725

Canon i-SENSYS LBP-6000,  LBP-6020, LBP-6030, MF-3010

BK

1.6K

 

Canon CRG 128/ 328 /728

Canon 728

Canon i-SENSYS Fax-L150, Fax-L170, Fax-L410, MF-4730, MF-4750, MF-4780, MF-4870, MF-4890
Canon ImageCLASS MF-4420, MF-4410, MF-4430, MF-4450, MF-4550, MF-4570, MF-4580

BK

2.1K

 

Canon CRG 737

Canon 737

LBP-151, 211, 212, 216, 217, 226,229

BK

2.4K

 

Canon EP-22

Canon EP-22

Canon LaserShot LBP-1120, LBP-810, LBP-1110

BK

2.5K

 

Canon EP-25

Canon EP-25

Canon LaserShot LBP-1210

BK

2.5K

 

Canon EP-27

Canon EP-27

Canon i-SENSYS LBP-3210, MF-3240, MF-5630, MF-5650, MF-5730, MF-5750, MF-5770, LBP-3200, MF-3110, MF-3220, MF-5600,

BK

2.5K

 

Canon FX-3

Canon FX-3

Canon CFX-L4000, Canon ImageCLASS 1100, L200, L220, L240, L250, L260i, L280, L300, L350, L360, L60, L90, MultiPass L60,

BK

2.5K

 

Canon FX 8/ T/ W/ S35

Canon FX 8/T/W/S35

Canon L380, L390, L400, PC-D320, PC-D340,

BK

3.5K

 

Canon FX-10/ 104

Canon FX-10

Canon i-SENSYS MF-4010, MF-4018, MF-4120, MF-4140, MF-4150, MF-4270, MF-4320d, MF-4330d, MF-4340d, MF-4350d, MF-4380dn, MF-4660PL, MF-4690PL, L100, L120, L140, L160, L95, MF-4370dn, MF-4960PL, PC-D440,

BK

2K

 

Samsung

 

Samsung MLT-D101

Samsung 101

ML-2160, ML-2164, ML-2165, SCX-3400, SCX-3405, SF-760P

BK

1.5K

 

Samsung MLT-D103

Samsung 103

ML-2950ND, ML-2955, SCX-4701, SCX-4705, SCX-4726, SCX-4727, SCX-4728, SCX-4729,

BK

2.5K

 

Samsung MLT-D104

Samsung 104

ML-1655, ML-1660, ML-1661, ML-1665, ML-1666, ML-1670, ML-1675, ML-1860, ML-1861, ML-1864,
ML-1865, ML-1865W, SCX-3200, SCX-3201, SCX-3205, SCX-3205W, SCX-3206, SCX-3210, SCX-3217,
SCX-3218

BK

1.5K

 

Samsung MLT-D105

Samsung 105

CLP-650, ML-1910, ML-1915, ML-2525, ML-2525W, ML-2540, ML-2545, ML-2580N, SCX-4600, SCX-4600L, SCX-4623F, SCX-4623FN, SCX-4623FW, SF-650, SF-650P

BK

2.5K

 

Samsung MLT-D108

Samsung 108

Samsung ML-1640, ML-2240, ML-2241,

BK

1.5K

 

Samsung MLT-D109

Samsung 109

Samsung SCX-4300,

BK

2K

 

Samsung MLT-D111

Samsung 111

M2020, M2022, M2026, M2070

BK

1K

 

Samsung MLT-D119

Samsung 119

ML-1610, ML-2010, ML-2510, ML-2570, ML-2571N, SCX-4321, SCX-4521, SCX-4521FG

BK

2K

 

Samsung MLT-D203

Samsung 203

M3320, M3370, M3820, M3870, M4020, M4070, SL-M3820, SL-M3870

BK

5K

 

Samsung MLT-D205

Samsung 205

ML-3310, ML-3312ND, ML-3710, ML-3712, SCX-4833, SCX-4833FR, SCX-4835FR, SCX-5637,
SCX-5639FR, SCX-5737FW, SCX-5739FW

BK

2K

 

Samsung MLT-D209

Samsung 209

ML-2855ND, SCX-4824FN, SCX-4825FN, SCX-4826FN, SCX-4828FN

BK

5K

 

Samsung SF-D560

Samsung 560

SF-D560RA, SF-D565RA

BK

3K

 

Samsung MLT-D1710

Samsung 1710

Samsung ML-1500, ML-1510, ML-1710, ML-1750, ML-1755

BK

3K

 

Samsung MLT-D2250

Samsung 2250

Samsung ML-2250, ML-2251N

BK

5K

 

Samsung MLT-D2550

Samsung 2550

ML-2550, ML-2551, ML-2552, ML-3470, ML-3471

BK

10K

 

Samsung MLT-D2850

Samsung 2850

Samsung ML-2850, ML-2850D, ML-2850ND, ML-2851ND

BK

2K

 

Samsung MLT-D3050

Samsung 3050

ML-3050, ML-3051

BK

4K

 

Samsung SCX-D4100

Samsung 4100

Samsung SCX-4100

BK

3K

 

Samsung SCX-D4200

Samsung 4200

Samsung SCX-4200

BK

3K

 

Samsung MLT-D4550

Samsung 4550

ML-4050, ML-4550, ML-4551

BK

10K

 

Samsung CLT-P407B

Samsung 407 BK

Samsung CLP-320, CLP-325, CLX-3180, CLX-3185

BK

1.5K

 

Samsung CLT-C407S

Samsung 407 C

C

1K

 

Samsung CLT-M407S

Samsung 407 M

M

1K

 

Samsung CLT-Y407S

Samsung 407 Y

Y

1K

 

Samsung CLT-P409B

Samsung 409 BK

Samsung CLP-310, CLP-315, CLX-3170, CLX-3175

BK

2K

 

Samsung CLT-C409S

Samsung 409 C

C

1K

 

Samsung CLT-M409S

Samsung 409 M

M

1K

 

Samsung CLT-Y409S

Samsung 409 Y

Y

1K

 

 


به اشتراک بگذارید :


تعميرات انواع  پرينتر ، دستگاه هاي كپي ،  فكس  و كليه ماشين هاي اداري ،  شارژ كارتريج در محل شما

 

 كليه تعميرات شركت تك پردازش به صورت تضميني و با گارانتي مي باشد

 

 فروش انواع قطعات ماشين هاي اداري ( پرينتر،كارتريج ،كامپيوتر و ... )

 

درصورت نياز با متخصص هاي ما تماس بگيريد 

**02188346282**

**داخلي 105**

 مشاوره و راهنمايي تلفني

9092305541

ارتباط در واتساپ

 

 

 

 فروشگاه فكيس آموز  

 

 

 

 

شركت تك پردازش بهينه :

 

آمادگي خود را جهت سرويس دهي و نگه داري انواع

 

  ماشين هاي اداري ، سرور، سايت ، شبكه و همچنين شارژ كارتريج در محل

 

         به صورت دوره اي ( ماهيانه *سه ماه *شش ماه و ساليانه ) اعلام مي كند.

 

كانال تلگرام فيكس آموز

 

اينستاگرام فيكس آموز


 


 ثبت نظر


حميدي دوشنبه, 16 مهر,1397


اين تعداد برگ براي كارتريج هاي اورجيناله يا طرح؟

مدیر سایت دوشنبه, 14 آبان,1397

با سلام اين تعداد براي كارتريج هاي اورجينال است. كارتريج هاي طرح بسته به درجه كيفيت و مواد به كار رفته در آن به تعداد كمتر از حالت استاندارد تعداد برگ چاپ مي كنند.