در اين مقاله ما قصد داريم نحوه باز كردن قاب هاي پرينتر/HP LaserJet P3015  LaserJet P3015n / HP LaserJet P3015dn /  HP LaserJet  M521dw HP Laserjet  Pro MFP M521dn/ HP LaserJet P3015d/ HP LaserJet P3010  را به شما آموزش بدهيم با ما همراه باشيد .

 

لطفا برای باز کردن قاب های پرینتر مراحل زیر را طی کنید .

 

 

آموزش باز کردن قاب عقب پرینتر 

 

 

1 . لطفا از درگاه مشخص شده روی پرینتر ، برای باز کردن قاب عقب استفاده کنید ( طبق شکل زیر علامت پیکان ) .

 

 پرینتر 3015

 

2 . قاب پرینتر را به آرامی به سمت پایین بیاورید تا کاملا باز شود ( طبق شکل زیر علامت پیکان ) .

 

پرینتر3015

 

3 . لطفا با کمک انگشت دستتان یک زبانه یا ضامن را به سمت بالا بکشید تا بازویی قاب آزاد شود ( طبق شکل زیر علامت پیکان ) .

 

پرینتر 3015

 

4 . در این مرحله دو پیچ ، زیر پوشش قاب پشتی را باز کنید ( طبق شکل زیر شماره 1 ) .

 

پرینتر 3015

 

5 . در این مرحله قسمت پایین قاب عقب پرینتر را باز کنید ، سپس ضامن بین قاب پشتی و پرینتر را باز کنید ( طبق شکل زیر شماره 1 ) . 

 پرینتر 3015

 

6 . سپس ضامن دیگر را در سمت مخالف باز کنید ( طبق شکل زیر شماره 1 ) .

 

پرینتر 3015

 

7 . لطفا از پایین قاب پشتی پرینتر ، قاب را باز کنید ( طبق شکل زیر علامت پیکان ) .

 

پرینتر 3015

 

8 . حالا قاب پشتی پرینتر را به سمت خود کشیده و قاب را باز کنید ( طبق شکل زیر علامت پیکان ) .

 

 پرینتر 3015

 

 

آموزش باز کردن قاب چپ پرینتر 

 

 

1 . لطفا قاب پشتی پرینتر را باز کنید .

 

2 . لطفا پیچ زیر قاب را باز کنید ( طبق شکل زیر شماره 1 ) .

 

 پرینتر 3015

 

3 . سپس سه ضامن مربوط به قاب سمت چپ را ، از بدنه ی پرینتر آزاد کنید ( طبق شکل زیر شماره 1 ) .

 

نکته : ضامن موجود در محفظه کاست ، در زیر نواری پلاستیکی قرار دارد . برای راحت تر شدن کار ، سمت چپ پرینتر را کمی بلند کنید و برای رها سازی ضامن از یک پیچ گوشتی صاف یا تیغه صاف استفاده کنید ( طبق شکل زیر شماره 1 ) .

 

پرینتر 3015

 

4 . از بالای پرینتر با یک پیچ گوشتی صاف یا تیغه صاف قاب را باز کنید ( طبق شکل زیر شماره 1 ) .

 

پرینتر 3015

 

5 . در این مرحله عقب درب پرینتر را کمی از پرینتر فاصله داده و سپس درب را به سمت راست بکشید ( طبق شکل زیر علامت پیکان ) .

 

 پرینتر 3015

 

 

آموزش باز کردن قاب دوم ، عقب پرینتر 

  

 

1 . لطفا قاب پشتی پرینتر را باز کنید . 

 

2 . پوشش پشت پرینتر را به سمت راست یا داخل پرینتر بکشید تا آن را آزاد کنید ( طبق شکل زیر علامت پیکان ) .  

 

پرینتر 3015 

 

3 . لطفا پایین قاب را از پرینتر جدا کنید ، سپس قاب را باز کنید ( طبق شکل زیر علامت پیکان ) .

 

 پرینتر 3015

 

 

آموزش باز کردن سینی 1 پرینتر 

 

1 . لطفا قاب پشتی پرینتر را باز کنید .

 

2 . لطفا قاب سمت چپ پرینتر را باز کنید .

 

3 . لطفا سینی را تا جایی که باز می شود باز کنید ، 2 بازوی نگه دارنده را به آرامی آزاد کنید ( طبق شکل شماره 1 ) .

 

 پرینتر 3015

 

4 . سپس سینی را کمی به سمت پایین آورده و آن را به سمت چپ پرینتر بکشید ( طبق شکل زیر علامت پیکان ) .

 

 پرینتر 3015

 

5 . حالا سینی را از پرینتر جدا کنید .

 

 پرینتر 3015

 

 

 

آموزش باز کردن قاب کارتریج پرینتر 

  

1 . لطفا قاب پشتی پرینتر را باز کنید .

 

2 . لطفا قاب سمت چپ پرینتر را باز کنید .

 

3 .  لطفا سینی 1 پرینتر را باز کنید .

 

4 . بعد از گذراندن مراحل بالا ، اینک در این مرحله فنر را از پرینتر جدا کنید ( طبق شکل زیر شماره 1 ) .  

 

پرینتر 3015

 

5 . در این مرحله  قاب کارتریج را کمی به سمت چپ فشار دهید تا از پین های قاب آزاد شود ( طبق شکل زیر علامت پیکان ) .

 

احتیاط : دست بازوی پلاستیکی پرینتر ، حساس و شکننده می باشد ، لطفا با احتیاط این کار را انجام دهید ( طبق شکل زیر شماره 1 ) .

 

پرینتر 3015

 

6 . درب کارتریج را کمی به سمت خود بچرخانید ( طبق شکل زیر علامت پیکان سمت پایین ) .

 

7 . سپس پیچ را به سمت بیرون بکشید و از درب کارتریج جدا کنید ( طبق شکل زیر علامت پیکان سمت چپ ) .

 

8 . در این مرحله درب کارتریج از پرینتر جدا می شود .

 

پرینتر 3015 

 

 

آموزش باز کردن قاب بالا سمت راست پرینتر  

 

1 . لطفا قالب DIMM را باز کنید .

 

*** جهت اطلاعات بیشتر اینجا  کلیک کنید ***

 

2 . لطفا قالب PCA را باز کنید .

 

*** جهت اطلاعات بیشتر اینجا  کلیک کنید***

 

3 . سپس دو پیچ موجود در بالای پرینتر را باز کنید ( طبق شکل زیر شماره 1 ) .

 

پرینتر 3015

 

4 . در این مرحله قاب را از پرینتر جدا کنید .

 

پرینتر 3015

 

 

آموزش باز کردن قاب جلو و جلو سمت راست پرینتر 

   

1 . لطفا قالب DIMM را باز کنید .

 

*** جهت اطلاعات بیشتر اینجا  کلیک کنید ***

 

2 . لطفا قالب PCA را باز کنید .

 

*** جهت اطلاعات بیشتر اینجا  کلیک کنید ***

 

3 . لطفا درب کارتریج را باز کنید .

 

4 . سپس دو پیچ کنار درب کارتریج پرینتر را باز کنید ( طبق شکل زیر شماره 1 ) .

 

پرینتر 3015

 

5 . در این مرحله سیم متصل به پرینتر را باز کنید ( طبق شکل زیر شماره 1 ) .

 

6 . لطفا سیم جدا شده را از جای خود مهار کنید ( طبق شکل زیر شماره 2 ) .

 

7 . سپس دو پیچ روی قاب جلو سمت راست پرینتر را باز کنید ( طبق شکل زیر شماره 3 ) .

 

پرینتر 3015

 

8 . لطفا دکمه ی پاور پرینتر را کمی به داخل هدایت کنید ( طبق شکل زیر شماره 1 ) .

 

9 . قاب پرینتر را باز کنید ( طبق شکل زیر علامت پیکان ) .

 

هشدار : قاب جلو پرینتر حساس می باشد ، لطفا هنگام جدا کردن آن از پرینتر با احتیاط برخورد کنید تا آسیبی به دکمه پاور پرینتر نرسد ( طبق شکل زیر شماره 1 ) .

 

پرینتر 3015

 

10 . در این مرحله  قاب را از پرینتر جدا کنید .

 

 پرینتر 3015

 

11 . دو پیچ روی قاب جدا شده از پرینتر را باز کنید ( طبق شکل زیر شماره 1 ) .

 

12 . دو ضامن بین قاب جلو راست و قاب سمت راست پرینتر را آزاد کنید ( طبق شکل زیر شماره 2 ) .

 

13 . لطفا قاب جلو راست را به سمت بالا بکشید تا از قاب راست پرینتر جدا شود ( طبق شکل زیر علامت پیکان ) .

 

 پرینتر 3015

 

14 . حالا قاب های جلو راست و راست پرینتر را در اختیار دارید .

 

پرینتر 3015

 

 

آموزش باز کردن قاب و براکت پایین سمت راست پرینتر 

 

  

1 . لطفا قالب DIMM را باز کنید .

 

*** جهت اطلاعات بیشتر اینجا  کلیک کنید ***

 

2 . لطفا قالب PCA را باز کنید .

 

*** جهت اطلاعات بیشتر اینجا  کلیک کنید ***

 

3 . لطفا قاب بالا سمت راست را باز کنید .

 

4 . لطفا کنترل پنل را باز کنید .

 

*** جهت اطلاعات بیشتر اینجا  کلیک کنید ***

 

5 . لطفا قاب جلو راست و راست پرینتر را باز کنید .

 

نکته : برای جدا سازی براکت از پرینتر ، کافی است پایین ترین پیچ را که مربوط به براکت است را باز کنید .

 

6 . برای جدا کردن براکت پشت سمت راست پرینتر سه پیچ روی براکت را باز کنید ( طبق شکل زیر شماره 1 ) .

 

پرینتر 3015

 

7 . در این مرحله براکت فلزی را بالا بکشید تا از پرینتر جدا شود (طبق شکل زیر علامت پیکان ) .

 

نکته : ممکن است لازم باشد کمی براکت را از پایین آن به سمت راست بکشید تا در حالت آزاد قرار گیرد ( طبق شکل زیر شماره 1 ) .

 

نکته : لطفا برای نصب دوباره ی براکت اطمینان حاصل کنید که براکت در شاسی خود قرار میگیرد ( طبق شکل زیر شماره 2 ) .

 

پرینتر 3015

 

8 . لطفا سمت راست پرینتر را بلند کنید و قاب پایین سمت راست پرینتر را کمی به سمت پشت پرینتر بکشید ( طبق شکل زیر پیکان سمت راست ) .

 

9 . سپس قاب پایین سمت راست پرینتر را به سمت پایین بکشید ( طبق شکل زیر پیکان سمت پایین ) .

 

پرینتر 3015

 

10 . حالا قاب پایین سمت راست پرینتر را باز کنید .

 
پرینتر 3015

 

 

آموزش بستن  قاب پایین سمت راست پرینتر 

 

1 . روی قاب پایین سمت راست پرینتر ، سه شاسی وجود دارد ، این سه شاسی را با جای آن ها روی پایین سمت راست پرینتر تطبیق دهید ( طبق شکل زیر شماره 1 ) .

 

پرینتر 3015

 

2 . لطفا قاب پرینتر را بچرخانید تا شاسی ها در جای خود قرار گیرند ( طبق شکل پیکان سمت بالا ) .

 

3 . سپس قاب پرینتر را به سمت جلو بکشید تا در جای خود قرار بگیرد ( طبق شکل زیر پیکان سمت چپ ) .

  

پرینتر 3015

 

 

آموزش باز کردن قاب بالای پرینتر   

 

 

1 . لطفا قالب DIMM را باز کنید .

 

*** جهت اطلاعات بیشتر اینجا  کلیک کنید ***

 

2 . لطفا قالب PCA را باز کنید .

 

*** جهت اطلاعات بیشتر اینجا  کلیک کنید ***

 

3 . لطفا قاب پشت پرینتر را باز کنید .

 

4 . لطفا قاب سمت چپ پرینتر را باز کنید .

 

5 . لطفا قاب بالا سمت راست پرینتر را باز کنید .

 

6 . لطفا کنترل پنل پرینتر را باز کنید .

 

*** جهت اطلاعات بیشتر اینجا  کلیک کنید ***

 

7 . سپس سه پیچی که روی قاب بالای پرینتر قرار دارد را باز کنید ( طبق شکل زیر شماره 1 ) .


پرینتر 3015

 

8 . در این مرحله کمی عقب قاب را بالا ببرید ، قاب را به سمت جلوی پرینتر بکشید و قاب را باز کنید .

 
پرینتر 3015

 

 

*** جهت تهیه انواع قطعات پرینتر و کارتریج با ما تماس بگیرید ***


به اشتراک بگذارید :


تعميرات انواع  پرينتر ، دستگاه هاي كپي ،  فكس  و كليه ماشين هاي اداري ،  شارژ كارتريج در محل شما

 

 كليه تعميرات شركت تك پردازش به صورت تضميني و با گارانتي مي باشد

 

 فروش انواع قطعات ماشين هاي اداري ( پرينتر،كارتريج ،كامپيوتر و ... )

 

درصورت نياز با متخصص هاي ما تماس بگيريد 

**02188346282**

**داخلي 105**

 مشاوره و راهنمايي تلفني

9092305541

ارتباط در واتساپ

 

 

 

 فروشگاه فكيس آموز  

 

 

 

 

شركت تك پردازش بهينه :

 

آمادگي خود را جهت سرويس دهي و نگه داري انواع

 

  ماشين هاي اداري ، سرور، سايت ، شبكه و همچنين شارژ كارتريج در محل

 

         به صورت دوره اي ( ماهيانه *سه ماه *شش ماه و ساليانه ) اعلام مي كند.

 

كانال تلگرام فيكس آموز

 

اينستاگرام فيكس آموز


 


 ثبت نظر