ما در اين جا قصد داريم شما رو با پرينتر هاي سوزني آشنا كنيم

 https://fixamooz.com/UserFiles/Printers fax and office machines/پریینتر سوزنی 1.jpg

(چاپگر سوزني ضربه‌اي)

 

گونه‌اي از چاپگرهاي كامپيوتري است.

هد چاپگر متشكل از ۹ تا ۲۴ سوزن مي‌باشد كه در يك يا دو خط پشت سرهم و بطور مستقيم قرار دارد. در انتهاي هر سوزن يك سيم پيچ وجود دارد. براي چاپ از سيستم به سيم پيچ انتهاي هر سوزن مورد نظر سيگنالي ارسال مي‌شود كه پس از تقويت به سولنوييد سوزنها ارسال مي‌شود كه به دليل ميدان مغناطيسي حاصل از سولنوييد، سوزن به سمت كاغذ پرتاب مي‌شود. بين كاغذ و سوزن مورد نظر نوار آغشته به رنگي (مانند كاربن) وجود دارد كه بر اثر برخورد سوزن به آن و اصابت نوار رنگي به كاغذ نقطه‌اي بر روي كاغذ ايجاد مي‌گردد كه متون و تصاوير از كنارهم چيده شدن اين نقاط بوجود مي‌آيند. در انتهاي هر سوزن، فنري براي بازگرداند وجود دارد.

هر سوزن با يك ميله فلزي كوچك ساخته شده است، همچنين يك سيم يا سنجاق ناميده مي‌شود، كه با يك نيرو كوچك از آهنرباي الكتريكي يا سيم پيچ مغناطيسي، مستقيماً يا از طريق مرحله‌هاي كوچك، به جلو رانده شده است. رويهٔ نوار و كاغذ يك صفحه راهنماي كوچك سوراخ شده است با سوراخ كه به عنوان راهنما براي سنجاق‌ها به كار رفته است. اين صفحه ممكن است با يك پلاستيك سخت يا يك جواهر مصنوعي مثل ياقوت كبود ياياقوت سرخ ساخته شده باشد. بخشي از چاپگر شامل سنجاق‌هايي كه سر چاپ ناميده مي‌شوند مي‌شود. زماني كه چاپگر شروع به كار مي‌كند، معمولاً يك خط متني را در زمان مشخص چاپ مي‌كند.

 

 

دو ديدگاه نزديك به اين وجود دارد:

 

نقطه مشترك اين سري چاپگرهاي ماتريس نقطه اي، استفاده ازيك جهت افقي براي حركت سرچاپ است. سر چاپ مي‌تواند از يك سر ستون عمودي، از هفت سنجاق يا بيشتر، تقريباً به ارتفاعيك جعبه تشكيل شده باشد. در حقيقت سنجاق ه به چهار ستون عمودي و افقي تنظيم شده‌اند، بدون مكان مشخص تا حدي به منظور افزايش غلظت نقطه‌هاي چاپي و سرعت چاپ از طريق دهانه خروج بدون آسيب رسيدن به سنجاق‌ها. بدين ترتيب ۴۸ سنجاق به بالا مي‌تواند به صورت كاراكترهاي يك خط در حالي كه سرچاپ به صورت افقي حركت مي‌كند استفاده شود. در مراتب مختلف پيكربندي، به اصطلاح خط چاپگرها ماتريكس نقطه، استفاده از يك سر ثابت چاپ تقريباً به اندازه عرض كاغذ راه استفاده از يك خط افقي از هزاران سنجاق براي چاپ است. بعضي وقت‌ها دو رديف افقي تا حدي بدون مكان مشخص به منظور بهبود اثر غلظت نقطه‌ها از طريق دهانه خروج استفاده مي‌شود. در حالي كه هنوز خط گرا، اين چاپگرها براي اين حرفه وظيفه سنگين بازار تاثير گذار چاپ يك خط ثابت يك بار زماني كه كاغذ به جلو زير سر چاپ حركت مي‌كند. سرعت چاپ سري چاپگرهاي ماتريكس سوزني، با حركت سر از ۵۰ تا 550 cps متغير است. برخلاف اين خط چاپگرهاي ماتريكس قادر به چاپ بيش از 1000 cps هستند، نتيجه از يك ورودي از بالا تا ۸۰۰ صفحه يا ساعت است. زيرا چاپ شامل فشار مكانيكي اي مي‌شود، هر دو اين نوع چاپگرها مي‌توانند كپي با كربن و كپي با كربن كمتر را ايجاد كنند.

 

 

سر چاپگر و تثبيت موقعيت

 

سر چاپگر به يك ميلهٔ فلزي كه از هم ترازي درست اطمينان حاصل مي‌كند متصل است، اما موقعيت ياب افقي با يك نوار لاستيكي كنترل مي‌شود كه به چرخ دنده‌هاي ي بر روي دو چرخ از هر طرف متصل شده است كه با يك موتور الكتريكي رانده مي‌شود. موقعيت واقعي را مي‌توان يافت همچنين با شماره‌هاي كهنه استفادهااز يك استپر موتور ورمزگذار چرخشي كه به يك چرخ يا يك نوار پلاستيكي شفاف متصل شده است.

استفاده كامپيوترهاي شخصي

 

در دهه‌هاي ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰، چاپگرضربه اي ماتريس سوزني عموماً بهترين تركيب از خرج و تطبيق پذيري در نظر گرفته مي‌شدند، و تا دهه ۱۹۹۰ آن‌ها رايج‌ترين چاپگرها براي استفاده شخصي و كامپيوترهاي خانگي بودند.

 

اجزاء مختلف در چاپگرهاي سوزني

كارهاي مهم جهت چاپ يك تصوير، در خود كامپيوتر انجام مي‌شود و تمام بيتهاي كنترل هد به وجود مي‌آيد. چاپگر فقط نحوة دريافت و ارسال بيت‌هاي كنترل هد و كنترل حركت موتورهاي جلوبرنده كاغذ و هد را انجام مي‌دهد.

 

قسمت‌هاي مهم يك چاپگر سوزني را جداي از نوع و مارك آن، به صورت زير مي‌توان نام برد:

 

هد۸ يا ۱۶ يا ۲۰ يا ۲۴ پين:

 

گرچه هد، خود يكي از قطعات سخت‌افزاري يك چاپگر محسوب مي‌شود ولي به دليل اهميت و پيچيدگي، آن را به طور جداگانه مورد بررسي قرار مي‌دهيم.

 

قطعات هدهاي ماتريس سوزني:

 

قطعات هر هد، جدا از نوع و مدل عبارتند از: سوزن، شابلون، پوبين‌ها، بورد، دماغة اصلي هد و فنر كه در زير، به شرح آنها مي‌پردازيم.

 

سوزن

هر سوزن خود از دو قسمت، ميلة سوزن و چكش تشكيل مي‌شود.

 

شابلون

شابلون‌هاي موجود در هر هد به دو نوع تقسيم مي‌شوند. يك نوع آن به صورت دايره‌اي يا بيضي در داخل هد بوده كه شوزن‌ها در آن قرار مي‌گيرند. نوع ديگر در خارج هد بوده و سوراخ‌هاي آنها از داخل به نوك هد به همديگر نزديك‌تر شده و از حالت دايره به حالت مستطيل نزديك مي‌شود.

 

پوبين

 

هر سوزن يك پوبين دارد كه با فعال شدن پوبين فوق توسط ترانزيستور يا تراشة راه‌انداز آن، فعال مي‌شود با فعال شدن پوبين، چكش سوزن جذب شده در نتيجه سوزن از داخل شابلون‌ها بيرون آمده با نوار ريبون برخورد مي‌نمايد. اگر هد از نوع يك طبقه باشد، به تعداد سوزن‌هاي هد، پوبين بر روي يك بورد خواهيم داشت. شكل ۳–۱۱ يك سوزن هد با قسمت‌هاي مختلف آن را نشان مي‌دهد اين سيستم كار تقريباً در هدهاي جديد اجرا مي‌شود.

 

بورد

 

اين بورد يا بوردها به شكل تقريباًدايره‌اي بوده و پوبين‌ها در آن نصب شده تا كابل بورد كنترل كننده به هد به اين بورد وصل شود. به عنوان مثال در هد چاپگرهاي1170LQ، دو عدد بورد وجود دارد يك عدد بورد بزرگتر كه به نوك هد نيز نزديكتر است و براي شوزن‌هاي فرد(۵٬۳٬۱ و…۲۳) و يك عدد بورد كوچكتر جهت سوزن‌هاي زوج مورد استفاده قرار مي‌گيرد(۶٬۴٬۲ و…).

 

دماغة اصلي هد

 

تقريباً در تمامي هدها، يك دماغة پلاستيكي يا فلزي جهت هدايت سوزن توسط شابلون‌هاي مختلف وجود دارد. شابلون‌ها در داخل اين دماغه قرار گرفته هر كدام به تعداد شوزن‌هاي هد، سوراخ دارند. هرچه از داخل هد به انتهاي دماغه نزديك شويد، شكل سوراخ‌ها از حالت دايره‌اي يا بيضي به حالت مربع نزديكتر مي‌شود به طوري كه آخرين شابلون موجود در نوك دماغه كاملاً مستطيلي خواهد بود.

 

فنر

اين فنر باعث برگشت سريع سوزن به محل ثابت اولية خود مي‌گردد.

 

 

 

شكستن يا خراب بودن فنر برگردانندة سوزن

 

يكي ديگر از خرابي‌هاي هد (جداي از شكسته بودن يك يا چند سوزن) چاپ نكردن يك يا چند نقطه در يك حرف مي‌باشد كه اين مي‌تواند ناشي از عوامل زير باشد.

 

۱- شكسته بودن سوزن به دلايل گفته شده در مورد قبل

۲- خراب بودن يك يا چند عدد از پوبين‌ها

۳- قطعي در كابل هد به بورد كنترل كننده

۲-سنسورها

يكي از المان‌هاي بسيار مهم و البته آسيب‌پذير در چاپگرهاي سوزني سنسورهاي تعيين وضعيت مي‌باشند.

 

سه سنسور اصلي در هر چاپگر ماتريسي و جوهرافشان و حداقل يك سنسور در چاپگرهاي ليزري وجود دارد كه عبارتند از

 

سنسور وجود كاغذ

يك سنسور نوري بوده كه وجود يا عدم وجود كاغذ را به كنترل كننده گزارش مي‌كند

سنسور انتهاي خط

 

يك سنسور نوري از ديودي است كه انتهاي حركت هد در يك خط را به سمت چپ اعلان مي‌كند. اين سنسور در سمت چپ، در كف چاپگر نصب است. هنگام روشن كردنچاپگر، يكي از ورودي‌هايي است كه چنانچه خراب باشد، چاپگر آغاز به كار نكرده و با پخش چند بيپ از ادامه كار جلوگيري مي‌كند. در زيرهد يك زايدة اضافي وجود دارد كه در اثرحركت هد بر روي غلطك خود، هنگامي كه به انتهاي خط رسيد، از ميان فرستنده و گيرندة سنسور فوق، زايدة مورد نظر عبور كرده و پايان خط را اعلام مي‌كند تا موتور حركت هد به سمت راست حركت كند. ميزان رسيدن هد به سمت راست براساس تعداد پالس‌هاي داده شده به موتور پله‌اي فوق مي‌باشد.

 

https://fixamooz.com/UserFiles/Printers fax and office machines/پریینتر سوزنی 1.jpg 

 

 

سنسور تعيين نوع كاغذ

 

يك سنسور ميكروسوييچي بوده كه در زير دستگيرة مربوطه به كاغذ (ضخيم، نازك، معمولي و…) قرار دارد. چنانچه كاغذ از نوع ضخيم انتخاب شود، سرعت چاپگر كاهش مي‌يابد، اين سنسور در اين حالت عمل مي‌كند تا سرعت چاپ را كاهش داده از خسارت احتمالي وارد به سوزن‌هاي هد جلوگيري نمايد. اين سنسور دو پلاتين دارد كه داراي دو حالت وصل يا قطع است.

 

۳- موتور در چاپگر:

 

هر چاپگر بسته به نياز يك يا دو موتور پله‌اي دارد در چاپگرهاي ماتريسي و جوهرافشان دو عدد موتور پله‌اي جهت دوكار مختلف به صورت زير كار مي‌كنند:

 

موتورحركت‌هد

 

اين موتور پله اي، هد را در سمت راست يا چپ در طول يك خط حركت مي‌دهد. اتصال بين هد و موتور توسط يك تسمه برقرار مي‌باشد. سفت نبودن تسمه به مقدار مورد نياز يا خرابي تسمه (معمولاً تسمه‌ها به صورت دندانه‌دار مي‌باشند)

 

موتورحركت‌كاغذ

 

اين موتور پله‌اي، كاغذ را از يك سو به داخل و از سوي ديگر آن را به خارج هدايت مي‌كند.

كوچكترين حركت يا گام موتوريك خطا مي‌باشد. اين موتور در صورتي شروع به كار خواهد كرد كه سنسور وجود كاغذ فعال باشد. تنها مرجع تعيين مقدار كاغذ عبور كرده (با توجه به نبودن فيدبك) تعداد پله‌ها يا پالس‌هاي ارسالي برا موتور است. هرگونه اضافه جريان توسط موتور، به عنوان خطا محسوب خواهد شد.

 

 

 

 ۴- بورد كنترل‌كننده:

 

دريافت اطلاعات از كامپيوتر از طريق يك رابط سريال و موازي، ارسال آن به هد چاپگر و همزمان با آن، كنترل موتورها و سنسورها توسط بوردكنترل كننده انجام مي‌شود.

در چاپگرهاي امروزي، بورد كنترل كننده به داخل چاپگر منتقل شده است و تمام كارهاي كنترلي را برعهده دارد.

 

 

حافظةRAM

 

 اين حافظه يا بافر به دو منظور مورد استفاده قرار مي‌گيرد

ذخيرة اطلاعات ارسالي از سوي كامپيوتر.

ذخيرة فونت‌هاي تعريفي توسط كاربر.

 

راه‌اندازي سوزن‌هاي هد:

 

 جهت راه‌اندازي سوزن‌هاي هد با سرعت بالا از ترانزيستورهاي با جريان مناسب با تراشه‌هاي مورد نياز استفاده مي‌شود.

 

 

كانكتورها:

برروي بورد كنترل كننده چاپگر، كانكتورهاي مختلف وجود دارد كه عبارتند از:

  • كانكتورهاي ورودي سنسورهاي انتهاي خط، وجود كاغذ، تعيين نوع كاغذ.
  • كانكتور سيگنال‌هاي ورودي از هد چاپگر
  • كانكتورهاي مربوط به موتورهاي پله‌اي
  • كانكتور سيگنالهاي پانل چاپگر
  • كانكتور ورودي از بورد برق چاپگر
  • كانكتور پورت موازي يا سريال

 

 

 


۵- چرخ‌دنده در چاپگر

 

يك چاپگر در هرنوع و مدل يكسري چرخ‌دنده جهت انتقال قدرت به قسمت‌هاي مختلف دارد. به عنوان مثال، يكسري چرخ‌دنده‌هاي پلاستيكي، كار درگير كردن تراكتور با موتور حركت كاغذ را بر عهده دارند.

 سفت چرخيدن نوار ريبون مي‌تواند باعث خراب شدن چرخ‌دنده‌هاي گردد.

 

 

چرخ‌دنده‌هاي‌حركت ريبون

براساس حركت هد، به طوري كه نوار داخل جعبه ريبون به طور مداوم حركت داشته باشد تا جوهر به طور يكنواخت چاپ شود.

  • چرخ‌دنده‌هاي حركت كاغذ: براساس حركت غلطك مربوطه

 

 

 

۶- تراكتور(TRACTOR)

 

جهت حركت كاغذهاي به هم پيوسته كامپيوتري (در بعضي از چاپگرها اين تراكتور يا وجود ندارد يا چندتا دارد. به عنوان مثال،1170EPSON LQ دو عدد تراكتور دارد.

 

۷- ريبون(Ribbon)

 

جعبه‌اي پلاستيكي كه نوارهاي آغشته به جوهر خشك در آن قرار دارد.

 

۸- ميله حركت هد

 

علاوه براينكه هد برروي آن حركت مي‌كند، فاصله هد تا غطك كاغذ را نيز تنظيم مي‌كند.

 

۹- تنظيم كننده فاصله هدتا غلطك

 

اين دستگيره جهت تنظيم فاصله هد از غلطك براي استفاده كاغذهاي مختلف (نازك، ضخيم و…) به كار مي‌رود اين دستگيره به ميله حركت هد متصل است.

 

۱۰- دستگيره انتخاب نوع كاغذ

 

اين دستگيره مي‌تواند نوع كاغذ به هم پيوسته يا غير پيوسته را انتخاب كند، به طوري كه زماني كه كاغذ پيوسته انتخاب مي‌شود، چرخ‌دنده‌هاي غلطك حركت كاغذ با تراكتور درگير مي‌شود.

 

۱۱- پنل كنترل چاپگر

 

اين پانل با داشتن كليدها و چراغ‌هاي مختلف، نحوة كنترل چاپگر را از نظر نوع فونت، انداره فونت و… مشخص مي‌كند.

 

۱۲-بورد تغذيه

 

اين بورد، ولتاژهاي مورد نياز قسمت‌هاي مختلف را تامين مي‌كند.

همان‌طور كه ملاحظه مي‌شود، چاپگر را مي‌توان به دو قسمت الكتريكي و مكانيكي تقسيم كرد. هر كدام از اين قسمت‌ها، خود مي‌تواند دچار خرابي‌هايي شود.

 

 

https://fixamooz.com/UserFiles/Printers fax and office machines/پریینتر سوزنی 1.jpg

 

 

 

سيستم عملكرد چاپگر

 

 

 

 

مكانيزم هد چاپ:

 

مكانيزم هد چاپ شامل خود هدچاپ، ريبون جوهري و كاغذ غلطك مقابل آن است. هدچاپ۲۴ سوزن به طور زيگزاگ دارد كه در دو رديف ۱۲تايي مرتب شده‌اند. هرسوزن يك راه‌انداز جهت سيم‌پيچ براي حركت سوزن به داخل و بيرون هد جهت چاپ نقطه برروي كاغذ مقابل آن را دارد. اين سوزن‌ها و سيم‌پيچ‌هاي آن به طور مستقل عمل نموده هيچ ارتباطي با همديگر ندارد.

 

مكانيزم حركت هد:

 

براي حركت هد يك تسمة زماني، كار انتقال نيرو از موتور پله‌اي را به هد ريبون برعهده دارد و باعث حركت هد در هر دو جهت مي‌شود. سنسور انتهاي خط(HP) در زمان رسيدن هد به موقعيت اصلي يا انتهاي خط را گزارش مي‌كند يك گيرة تنظيم كنندة ضخامت كاغذ، فاصلة بين هد و غلطك را برعهده دارد. هرچه كاغذ ضخيم‌تر باشد، اين فاصله بايد بيشتر باشد. چنانچه اين فاصله خراب تنظيم شده باشد، بايد بعد از بازكردن چاپگر، با بازكردن راهنماي شافت حركت، ميلة مربوطه را در وضعيت مناسب قرار داده آنگاه مجدداً راهناي شافت را محكم ببنديد كهيك پيچ دارد. سنسورPG، زماني عمل خواهد كرد كه فاصله بين هد و غلطك كاغذ كمترين مقدار را دارد(.

 

مكانيزم حركت كاغذ:

 

در چاپگر 1170EPSON LQ و چاپگرهاي مشابه آن، مكانيزم حركت كاغذ بسيار پيچيده و گوناگون بوده به طوري كه از جهات مختلف كاغذ به صورت تك برگ و پيوسته قابل بازشدن و خروج مي‌باشد كه براي هركدام بايد دستگيرة مربوط به مسير كاغذ درجاي درستش تنظيم شده باشد.

دراين بخش سه نمونه از حركت كاغذ كه با استفاده از تراكتور مي‌باشد را به طور خلاصه مورد بررسي قرار مي‌دهيم:

 

روش تراكتور هل‌دادني:

 

در اين روش، چرخ‌دنده‌ها به نحوي درگير مي‌شوند كه كاغذ را به طرف جلو هل مي‌دهند. به طوري كه كاغذ از طرف جلوي چاپگر وارد شده از بالا خارج مي‌شوند.

 

 

روش تراكتور كششي:

 

اين روش نيز مشابه روش قبلي بوده با اين تفاوت كه كاغذ را به داخل چاپگر كشيده و نيازي به واحد كشش كاغذ ندارد.

روش تراكتور هل و كششي: دراين روش از هر دو مكانيزم كشش و هل دادن جهت حركت كاغذ به داخل و خارج چاپگر استفاده مي‌شود. در واقع چاپگر از دو تراكتور استفاده مي‌كند.

مكنيزم حركت ريبون

 

مكانيزم يك ريبون با هد مشترك بوده به طوري كه تسمة حركت دهندة هد، نوار ريبون چرخ‌دنده‌هاي مربوط به آن را نيز حركت مي‌دهد. چرخ‌دنده‌هاي مربوط به ريبون طوري قرار دارند

كه در صورت چرخش موتور در هر دوجهت، ريبون و نوار آن فقط در يك جهت حركت نمايد.

در اين شكل نحوة چرخش چرخ‌دنده‌ها در صورت چرخش تسمه از چپ به راست با فلش پر و از راست به چپ بافلش توخالي نشان داده شده است.

https://fixamooz.com/UserFiles/Printers fax and office machines/پریینتر سوزنی 6.jpgجهت خريد انواع پرينتر هاي سوزني و ليزري با كارشناسان ما تماس حاصل بفرماييد 

021-88346282


به اشتراک بگذارید :


تعميرات انواع  پرينتر ، دستگاه هاي كپي ،  فكس  و كليه ماشين هاي اداري ،  شارژ كارتريج در محل شما

 

 كليه تعميرات شركت تك پردازش به صورت تضميني و با گارانتي مي باشد

 

 فروش انواع قطعات ماشين هاي اداري ( پرينتر،كارتريج ،كامپيوتر و ... )

 

درصورت نياز با متخصص هاي ما تماس بگيريد 

**02188346282**

**داخلي 105**

 مشاوره و راهنمايي تلفني

9092305541

ارتباط در واتساپ

 

 

 

 فروشگاه فكيس آموز  

 

 

 

 

شركت تك پردازش بهينه :

 

آمادگي خود را جهت سرويس دهي و نگه داري انواع

 

  ماشين هاي اداري ، سرور، سايت ، شبكه و همچنين شارژ كارتريج در محل

 

         به صورت دوره اي ( ماهيانه *سه ماه *شش ماه و ساليانه ) اعلام مي كند.

 

كانال تلگرام فيكس آموز

 

اينستاگرام فيكس آموز


 


 ثبت نظر