در اينجا ما قصد داريم به برخي از پيغام هاي خطا يا ارور هاي دستگاهاي كپي شارپ بپردازيم با ما همراه باشيد .

 

ارورهای شارپ

 

 

 

کد خطای E7 01 :

 

زمانی که این پیغام را دستگاه  داد با کد ۲۶ یا ۳۹ را چک کنید  اگر عدد ۱ بود روی صفر بگذارید و اگر صفر بود برد دستگاه نیاز به تعویض دارد .

 

 

کد خطای E7 02 :

 

این پیغام زمانی نمایش داده می شود که لیزر یونیت در داخل دستگاه به درستی در جایگاه خود قرار نگرفته است و اینکه ممکن است چیزی مانع قرار گرفتن یونیت درام می شود .

 

 

کد خطای E7 03 :

این پیغام خطا در زمانی نمایش داده می شود که برای هارد دستگاه مشکلی پیش آماده باشد در این مواقع یا هارد دستگاه سوخته است و از مدار خارج شده است و یا اینکه سیستم قادر به شناسایی هارد نمی باشد .

 

 

کد خطای E7 10 و E7 11 :

 

این پیغام خطا در زمانی نمایش داده می شود که لکه یا چیزی مشکی رنگ روی اسکنر یا در برخی موارد روی اسکن لیزر باشد یا سایه ایجاد کند و مانع درست کار کردن این قطعات شود .

    

 

کد خطای E7 16 :

 

این پیغام وقتی نمایش داده می شود لیزر یونیت و یا پاور دستگاه  خراب شده باشد و نیاز به تعویض داشته باشد .

 

 

کد خطای E7 50 :

 

این پیغام خطا در زمانی نمایش داده می شود که دستگاه نتواند با LSU رتباط بر قرار کند .

 

 

کد خطای E7 60 :

 

 این پیغام خطا در زمانی نمایش داده می شود که مشکلی در قسمت کاغذ سرسره کاغذ کش وجود اماده باشد .

    

 

کد خطای E7 80  :

 

این پیغام خطا در زمانی نمایش داده می شود که اسکنر یا برد ICU دستگاه به مشکل خورده باشند . معمولا آی سی این برد ها خراب می شوند ولی تا زمانی که مورد تست قرار نگیرند نمی شود گفت که مشکل از کجا می باشد .

 

 

کد خطای E7 90  :

 

این پیغام خطا در زمانی نمایش داده می شود که برد pcu  یا برد icu  دستگاه به مشکل خورده باشند . معمولا آی سی این برد ها خراب می شوند ولی تا زمانی که مورد تست قرار نگیرند نمی شود گفت که مشکل از کجا می باشد .

 

 

کد خطای F1 00 :

 

این پیغام خطا مربوط به خرابی فینیشر دستگاه می باشد .

 

 

کد خطای F1 02 :

 

این پیغام خطا در زمانی نمایش داده می شود که موتور انتقالی فینیشر در وضعیت غیر عادی می باشد و درست کار نکند .

 

 

کد خطای F1 03 :

 

این پیغام خطا مربوط به خرابی موتور فرمان فینیشر دستگاه می باشد . در برخی موارد با سرویس ساده موتور این مشکل برطرف می شود .

 

 

کد خطای F1 06  :

 

این پیغام خطا در زمانی نمایش داده می شود که در موتور آسانسور فینیشر مشکل پیش آماده است .

 

 

کد خطای F1 08  :

 

این پیغام خطا در زمانی نمایش داده می شود که در موتور انتقال دهنده فینیشر  مشکل پیش آماده است .

 

 

کد خطای F1 10 :

 

این پیغام خطا در زمانی نمایش داده می شود که در موتور اصلی فینیشر مشکلی پیش آماده باشد .

 

کد خطای F1 11 :

 

این پیغام خطا در زمانی نمایش داده می شود که در خروجی فینیشر مشکلی پیش آماده باشد .

 

 

 کد خطایF1 15  :

 

این پیغام خطا مربوط به خرابی موتور کاست فینیشر دستگاه می باشد .

 

کد خطای F1 19 :

 

این پیغام خطا مربوط می شود به تنظیمات موتور جلوی فینیشر درست نمی باشد . با ریست کردن  یا بروز کردن این تنظیمات این مشکل برطرف خواهد شد .

 

 

کد خطای F1 20 :

 

این پیغام خطا مربوط می شود به تنظیمات موتور عقب  فینیشر درست نمی باشد . با ریست کردن  یا بروز کردن این تنظیمات این مشکل برطرف خواهد شد .

 

 

کد خطای F1 30  و F1 31 :

 

این پیغام خطا مربوط به خرابی کنسول فینیشر دستگاه می باشد .

 

 

کد خطای F1 32  :

 

این پیغام خطا در زمانی نمایش داده می شود که در کنسول فینیشر و قسمت پانچ  مشکلی پیش آماده باشد .

 

 

کد خطای  F1 33  و F1 34 :

 

این پیغام خطا در زمانی نمایش داده می شود که در موتور رجیست پانچ فینیشر مشکلی پیش آماده باشد .

 

 

کد خطای F1 36 :

 

این پیغام خطا در زمانی نمایش داده می شود که در سنسور تنظیم کننده منگنه مشکلی پیش آماده باشد .

 

 

کد خطای F1 37 :

 

این پیغام خطا در زمانی نمایش داده می شود که در رم بکاپ فینیشر مشکلی پیش آماده باشد .

 

 

کد خطای  F1 38 :

 

این پیغام خطا در زمانی نمایش داده می شود که در رم منگنه زن فینیشر مشکلی پیش آماده باشد .

 

 

کد خطای F1 39 :

      

این پیغام به خاطر به وجود آمدن مشکل در سنسور پانچ فینیشر در دستگاه می تواند باشد .

 

 

کد خطای F1 40  :  

 

این پیغام به خاطر به وجود آمدن مشکل در پاور فینیشر در دستگاه می تواند باشد .

 

 

کد خطای F1 80 :

 

این پیغام به دلیل خراب شدن پاور فینیشر می تواند باشد . یا اینکه پاور به صورت غیر عادی  کار می کند .

 

 

کد خطای F1 81  :

    

این پیغام مربوط به خرابی موتور ترنسپورت فینیشر هست یا اینکه ترنسپورت به  صورت غیر عادی کار می کند .

 

 

کد خطای F1 87 :

 

این پیغام خطا در زمانی نمایش داده می شود که در چرخش موتور اصلی فینیشر مشکلی پیش آماده باشد .

 

 

کد خطای F2 :


این پیغام زمانی نمایش داده می شود که یکی از این موارد برای دستگاه انفاق افتاده باشد . ممکن است چیپست تونر سوخته باشد . یا تمام شدن پودر تونر .

 

 

کد خطای F2 00 :

 

این پیغام خطا  در زمانی نمایش داده می شود که در سنسور کنترل تونر مشکلی پیش آماده باشد .

 

 

کد خطای F2 02 :

 

این پیغام نشان دهنده این هست که تونر به صورت غیر عادی وارد دستگاه می شود .

 

 

کد خطای F2 04 :

 

این پیغام یعنی اینکه کارتریج غیر استاندارد وارد دستگاه شده است . لطفا کارتریج را تعویض کنید و از کارتریج های استاندارد استاده کنید .

 

 

کد خطای F2 05  :

 

این پیغام به علت خطا در قسمت سنسور تانک دستگاه می باشد .

 

 

کد خطای  F2 06 :

 

این پیغام خطا در زمانی نمایش داده می شود که در آیدی سنسور تانک مشکلی پیش آماده باشد .

 

 

کد خطای F2 39 :

 

این پیغام خطا در زمانی نمایش داده می شود که در عمل ترانزیستور مشکلی پیش آماده باشد .

 

 

کد خطای F2 40 :

 

این پیغام وقتی نمایش می شود که مقدار تونر در دولپر کم باشد یا از حد استاندارد خیلی کم تر باشد .

 

 

کد خطای F2 64 :

 

این پیغام زمانی نمایش داده می شود تونر به درستی داخل تانک دولوپر وارد نمی شود .با تعویض کارتریج این پیغام پاک می شود .

 

 

کد خطای F2 70 :

 

این پیغام به دلیل این است که مدل کارتریج به اشتباهی داخل دستگاه قرار گرفته است و با تعویض کارتریج و گذاشتن کارتریج همخوان با دستگاه این پیغام بر طرف می شود .

 

 

کد خطای F3 12 :

 

این پیغام به علت خطا در بالابر کاست شماره 1 دستگاه می باشد .

 

 

کد خطای F3 22 :

 

این پیغام به علت خطا در بالابر کاست شماره 2  دستگاه می باشد .

 

 

کد خطای F5 02 :

 

این پیغام زمانی نمایش داده  می شود که لامپ اسکنر کار نکند .

 

 

کد خطای F6 00 :

 

این پیغام خطا در زمانی نمایش داده می شود که ارتباط بین  ICU , fax  قطع شده باشد.

 

 

کد خطای F6 01 :

 

این پیغام خطا در زمانی نمایش داده می شود که Flash memory  فکس دستگاه به صورت غیر عاد کار کند .

 

 

کد خطای F6 04  :

 

این پیغام برای حفاظت نوشتاری از فکس می باشد.

 

 

کد خطای F6 20 :

 

این پیغام کد دستوری بالا را کنسل می کند . این کد برای غیر فعال کردن حفاظت نوشتاری می باشد .

 

 

کد خطای F6 21 :

 

 این پیغام اگر قسمت تلفن و یا فکس به درستی کار نکنند به نمایش در می آید .

 

 

کد خطای F6 97 :

 

این پیغام در صورتی که در قسمت فکس دستگاه مشکلی پیش بیاد نمایش داده می شود .

 

 

کد خطای F6 98 :

 

این پیغام خطای مشترک فکس و اطلاعات سیستم می باشد .

 

 

کد خطای L3 00 و L1 00 :

 

این پیغام زمانی نمایش داده می شود که سنسور اسکنر  دستگاه به مشکل برخورد کند . برای رفع این پیغام لطفا سنسور اسکنر یا آینه های اسکنر ، موتور اسکنر ، اتصالات موتور اسکنر و برد اسکنر را چک کنید .

 

 

کد خطای L4 01 :

 

این پیغام زمانی نمایش داده می شود که موتور اصلی دستگاه فقل شده باشد . برای برطرف شدن این مشکل لطفا اتصالات موتور و برد اصلی را چک کنید در چنین مواردی معمولا باید موتور یا برد اصلی دستگاه را باید تعویض کنید .

 

 

کد خطای L4 31 :

 

این پیغام زمانی نمایش داده می شود که ممکن است یکی از اتصالات دستگاه قطع شده باشد یا اینکه فن دستگاه خراب شده باشد و در بعضی از موارد میتوان از خرابی فن فیوزینگ باشد .

 

 

کد خطای L4 32 :

 

این پیغام زمانی نمایش داده می شود که PS Fan قفل شده باشد .

 

 

کد خطای L6 10 :

 

این پیغام در هنگامی که پولیانگ موتور در یونیت لیزر قفل شده باشد .

 

 

کد خطای CH :

 

اگر این کد به صورت چشمک زن باشد نشان دهنده این است که تونر در دستگاه نیست . لطفا تونر را وارد دستگاه کنید.

 

 

کد خطای CH :

 

اگر این پیغام به صورت ثابت باشد یعنی در حال چشمک زدن نباشد می تواند به علت باز بودن درب بغل یا درب جلوی دستگاه باشد .

 

 

کد خطای H2 00 :

 

این پیغام خطا به دلیل مشکل در فیوزینگ دستگاه می باشد . و با تست ترمیستور فیوزینگ معمولا این پیغام پاک می شود .

 

 

کد خطای H2 01 :

 

این پیغام زمانی نمایش داده می شود که فیوزینگ دستگاه به مشکل بر خورده است .و معمولا با تعویض ترمیستور فیوزینگ این مشکل بر طرف می شود .

 

 

کد خطای H3 00 و H3 01 :

 

این پیغام زمانی نمایش داده می شود که دمای هات رولر به شدت افزایش یافته است . لطفا هات رولر و فن خنک کننده دستگاه را چک بفرمایید .

 

 

کد خطای H4 00 :

 

این پیغام زمانی نمایش داده می شود که دمای هات رولر خیلی پایین است و گرمای لازم برای دستگاه را ندارد .

 

 

کد خطای H5 01 :

 

این پیغام یک خطای فیوزینگی است که با ریست کد ۱۴ رفع می شود و علت آن هم گیر کردن کاغذ داخل فیوزینگ می تواند باشد و یا در حالت دوم  لامپ فیوزینگ از کار افتاده است یا خاموش شده است .

 

 

کد خطای US 04 :

 

 این پیغام زمانی نمایش داده می شود که برنامه پروگرام EEP ROM در دستگاه قابل خواندن نباشد و یا اینکه عدم سازگاری سریال EEP ROM با دستگاه می تواند یکی دیگر از دلایل این خطا باشد .

 

 

 

*** جهت سرویس و تعمیر انواع دستگاهای کپی با شماره های زیر تماس بگیرید***

 

 


به اشتراک بگذارید :


تعميرات انواع  پرينتر ، دستگاه هاي كپي ،  فكس  و كليه ماشين هاي اداري ،  شارژ كارتريج در محل شما

 

 كليه تعميرات شركت تك پردازش به صورت تضميني و با گارانتي مي باشد

 

 فروش انواع قطعات ماشين هاي اداري ( پرينتر،كارتريج ،كامپيوتر و ... )

 

درصورت نياز با متخصص هاي ما تماس بگيريد 

**02188346282**

**داخلي 105**

 مشاوره و راهنمايي تلفني

9092305541

جهت پيام دادن در واتساپ روي عكس زير كليك كنيد

 

 

 

 فروشگاه فكيس آموز  

 

 

 

 

شركت تك پردازش بهينه :

 

آمادگي خود را جهت سرويس دهي و نگه داري انواع

 

  ماشين هاي اداري ، سرور، سايت ، شبكه و همچنين شارژ كارتريج در محل

 

         به صورت دوره اي ( ماهيانه *سه ماه *شش ماه و ساليانه ) اعلام مي كند.

 

كانال تلگرام فيكس آموز

 

اينستاگرام فيكس آموز


 


 ثبت نظر