بایگانی : پرينتر، فكس و ماشين هاي اداري - پرينتر اچ پي M125, M126, M127,M128
اجزاي پرينتر 128
اجزاي پرينتر 128

در اينجا ما قصد داريم برخي از اجزاء بيروني و داخلي پرينترهاي HP LaserJet Pro MFP M125, M126, M127,M128 را به شما معرفي كنيم . با ما همراه باشيد .

آموزش جدا كردن درب اسكنر يا فيدر سند را از پايه اسكنر پرينتر
آموزش جدا كردن درب اسكنر يا فيدر سند را از پايه اسكنر پرينتر

در اين مقاله ما قصد داريم نحوه باز كردن و تعويض درب اسكنر يا فيدر سند را از پايه اسكنر در پرينتر هاي HP LaserJet Pro MFP M125, M126, M127,M128 را به شما آموزش بدهيم . با ما همراه باشيد

باز كردن اجزاي اسكنر پرينتر m128
باز كردن اجزاي اسكنر پرينتر m128

در اين مقاله ما قصد داريم نحوه باز كردن و تعويض اجزاي اسكنر( قاب اسكن ، سيستم درايو اسكنر ، كابل FFC ، موتور اسكنر ، قطعات فيدر سند، هسته ADFاسكنر ، پد ADF اسكنر ، سيني داخلي ADF ، سيني داخلي ADF ، دستگيره پيشگيرنده ADF ) در پرينتر هاي HP LaserJet Pro MFP M125, M126, M127,M128 را به شما آموزش بدهيم . با ما همراه باشيد

آموزش باز كردن  سنسور PCA پيكاپ پرينتر 128
آموزش باز كردن  سنسور PCA پيكاپ پرينتر 128

در اين مقاله ما قصد داريم نحوه باز كردن و تعويض سنسور pca پيكاپ در پرينتر هاي HP LaserJet Pro MFP M125, M126, M127,M128 را به شما آموزش بدهيم . با ما همراه باشيد

آموزش باز كردن فيوزينگ پرينتر 128
آموزش باز كردن فيوزينگ پرينتر 128

در اين مقاله ما قصد داريم نحوه باز كردن و تعويض فيوزينگ پرينتر هاي HP LaserJet Pro MFP M125, M126, M127,M128 را به شما آموزش بدهيم . با ما همراه باشيد

آموزش باز كردن موتور پرينتر m128- m127- m126- m125
آموزش باز كردن موتور پرينتر m128- m127- m126- m125

در اين مقاله ما قصد داريم نحوه باز كردن و تعويض موتور اصلي پرينتر هاي مدل HPLaserJet Pro MFP M125, M126, M127,M128 را به شما آموزش بدهيم . با ما همراه باشيد

آموزش باز كردن برد اصلي پرينتر 128
آموزش باز كردن برد اصلي پرينتر 128

در اين مقاله ما قصد داريم نحوه باز كردن و تعويض برد اصلي پرينتر يا همان كنترل كننده موتور pca پرينتر هاي HP LaserJet Pro MFP M125, M126, M127,M128 را به شما آموزش بدهيم . با ما همراه باشيد

آموزش باز كردن اسكن ليزر پرينتر m128
آموزش باز كردن اسكن ليزر پرينتر m128

در اين مقاله ما قصد داريم نحوه باز كردن و تعويض اسكن ليزر در پرينتر هاي مدل HPLaserJet Pro MFP M125, M126, M127,M128 را به شما آموزش بدهيم . با ما همراه باشيد

باز كردن pca در پرينترهاي سه كاره
باز كردن pca در پرينترهاي سه كاره

در اين مقاله ما قصد داريم نحوه باز كردن و تعويض برد (PCA (در پرينتر هاي داراي فكس را به شما آموزش بدهيم . با ما همراه باشيد

آموزش باز كردن فرمتر پرينترهاي M125r ، M125ra ، M125a
آموزش باز كردن فرمتر پرينترهاي M125r ، M125ra ، M125a

در اين مقاله ما قصد داريم نحوه باز كردن و تعويض برد فورمتر ( Formatter PCA ) در پرينتر هاي M125r ، M125ra ، M125aرا شما آموزش بدهيم . با ما همراه باشيد