بایگانی : پرينتر، فكس و ماشين هاي اداري - پرينتر اچ پي P2055 - P2035
آموزش مونتاژ سيني كاغذ(Paper-feed-guide assembly) پرينتر 2055
آموزش مونتاژ سيني كاغذ(Paper-feed-guide assembly) پرينتر 2055

در اين مقاله ما قصد داريم نحوه باز كردن و تعويض سيني كاغذكش (Paper-feed-guide assembly  ) پرينترهاي HPLaserJet P2055DN وHPLaserJet P2055X وHPLaserJet P2035N و HP LaserJet P2055 و  HP LaserJet P2035را به شما آموزش بدهيم . با ما همراه باشيد

آموزش تعويض برد  ECUپرينتر 2055
آموزش تعويض برد  ECUپرينتر 2055

در اين مقاله ما قصد داريم نحوه باز كردن و تعويض ECU پرينترهاي HPLaserJet P2055DN وHPLaserJet P2055X وHPLaserJet P2035N و HP LaserJet P2055 و  HP LaserJet P2035 را به شما آموزش بدهيم . با ما همراه باشيد

آموزش تعويض سلونوييد دوبلكس پرينتر 2055
آموزش تعويض سلونوييد دوبلكس پرينتر 2055

در اين مقاله ما قصد داريم نحوه باز كردن و تعويض سلونوييد دوبلكس پرينترهاي HPLaserJet P2055DN وHPLaserJet P2055X وHPLaserJet P2035N و HP LaserJet P2055 و  HP LaserJet P2035را به شما آموزش بدهيم . با ما همراه باشيد .

آموزش تعويض مجمع چرخ دنده ها پرينتر 2055
آموزش تعويض مجمع چرخ دنده ها پرينتر 2055

در اين مقاله ما قصد داريم نحوه باز كردن و تعويض مجمع چرخ دنده ها (  Face-down-drive or duplexing-paper-feed assembly )پرينترهاي HPLaserJet P2055DN وHPLaserJet P2055X وHPLaserJet P2035N و HP LaserJet P2055 و  HP LaserJet P2035 را به شما آموزش بدهيم . با ما همراه باشيد .

آموزش باز كردن فيوزينگ پرينتر 2055
آموزش باز كردن فيوزينگ پرينتر 2055

در اين مقاله ما قصد داريم نحوه باز كردن و تعويض فيوزينگ پرينترهاي HPLaserJet P2055DN وHPLaserJet P2055X وHPLaserJet P2035N و HP LaserJet P2055 و  HP LaserJet P2035را به شما آموزش بدهيم . با ما همراه باشيد

آموزش باز كردن كليد سوپاپ كارتريج در پرينتر2055
آموزش باز كردن كليد سوپاپ كارتريج در پرينتر2055

در اين مقاله ما قصد داريم نحوه باز كردن و تعويض كليد سوپاپ كارتريج پرينترهاي HPLaserJet P2055DN وHPLaserJet P2055X وHPLaserJet P2035N و HP LaserJet P2055 و  HP LaserJet P2035را به شما آموزش بدهيم . با ما همراه باشيد

آموزش باز كردن سوييچ قدرت پرينتر 2055
آموزش باز كردن سوييچ قدرت پرينتر 2055

در اين مقاله ما قصد داريم نحوه باز كردن و تعويض سوييچ قدرت پرينترهاي HPLaserJet P2050 و  HP LaserJet P2055 و  HP LaserJet P2030را به شما آموزش بدهيم . با ما همراه باشيد

آموزش باز كردن برد PCA درپرينتر 2055
آموزش باز كردن برد PCA درپرينتر 2055

در اين مقاله ما قصد داريم نحوه باز كردن و تعويض برد PCA در پرينترهاي HPLaserJet P2055DN وHPLaserJet P2055X وHPLaserJet P2035N و HP LaserJet P2055 و  HP LaserJet P2035را به شما آموزش بدهيم . با ما همراه باشيد

آموزش باز كردن ثبت كننده Registration assembly پرينتر 2055
آموزش باز كردن ثبت كننده Registration assembly پرينتر 2055

در اين مقاله ما قصد داريم نحوه باز كردن مجمع ثبت كننده (Registration assembly ) پرينترهاي HPLaserJet P2055DN وHPLaserJet P2055X وHPLaserJet P2035N و HP LaserJet P2055 و  HP LaserJet P2035را به شما آموزش بدهيم .با ما همراه باشيد .

آموزش باز كردن برد 2 PCA در پرينتر 2055
آموزش باز كردن برد 2 PCA در پرينتر 2055

در اين مقاله ما قصد داريم نحوه باز كردن و تعويض برد ( PCA  ) پرينت هاي  HPLaserJet P2050 و HP LaserJet P2055 و  HP LaserJet P2030را به شما آموزش بدهيم . با ما همراه باشيد