بایگانی : پرينتر، فكس و ماشين هاي اداري - پرينتر اچ پي P2055 - P2035
آموزش تعويض سنسور معكوس ( sensor Reverse  ) پرينتر 2055
آموزش تعويض سنسور معكوس ( sensor Reverse  ) پرينتر 2055

در اين مقاله ما قصد داريم نحوه باز كردن و تعويض سنسور معكوس ( sensor Reverse )پرينترهاي HPLaserJet P2055DN وHPLaserJet P2055X وHPLaserJet P2035N و HP LaserJet P2055 و  HP LaserJet P2035 را به شما آموزش بدهيم . با ما همراه باشيد

آموزش باز كردن اسكن ليزر پرينتر 2055
آموزش باز كردن اسكن ليزر پرينتر 2055

در اين مقاله ما قصد داريم نحوه باز كردن و تعويض اسكن ليزر پرينترهاي HP LaserJet P2050 و HP LaserJet P2055  وHP LaserJet P2030را به شما آموزش بدهيم . با ما همراه باشيد

آموزش باز كردن چرخ دنده پرينتر 2055
آموزش باز كردن چرخ دنده پرينتر 2055

در اين مقاله ما قصد داريم نحوه باز كردن و تعويض چرخ دنده پيكاپ پرينترهاي HP LaserJet P2050 و HP LaserJet P2055 و   HP LaserJet P2030را به شما آموزش بدهيم . با ما همراه باشيد

آموزش باز كردن  solenoid  در پرينتر اچ پي 2055
آموزش باز كردن  solenoid  در پرينتر اچ پي 2055

در اين مقاله ما قصد داريم نحوه باز كردن و تعويض solenoid پيكاپ سيني اصلي پرينتر  HP LaserJet P2055  و  HP LaserJet P2035 را به شما آموزش بدهيم . با ما همراه باشيد.

آموزش تعويض پيكاپ پرينتر 2055
آموزش تعويض پيكاپ پرينتر 2055

در اين مقاله ما قصد داريم نحوه باز كردن و تعويض پيكاپ اول پرينترهاي HPLaserJet P2055DN وHPLaserJet P2055X وHPLaserJet P2035N و HP LaserJet P2055 و  HP LaserJet P2035را به شما آموزش بدهيم . با ما همراه باشيد

آموزش باز كردن فن پرينتر 2055
آموزش باز كردن فن پرينتر 2055

در اين مقاله ما قصد داريم نحوه باز كردن و تعويض فن پرينترهاي HP LaserJet P2050 و HP LaserJet P2055  وHP LaserJet P2030را به شما آموزش بدهيم . با ما همراه باشيد

آموزش تعويض غلطك پيكاپ (سيني دوم ) پرينتر 2055
آموزش تعويض غلطك پيكاپ (سيني دوم ) پرينتر 2055

در اين مقاله ما قصد داريم نحوه باز كردن و تعويض پيكاپ سيني دوم پرينترهاي HP LaserJet P2050 وHP LaserJet P2055 و HP LaserJet P2030را به شما آموزش بدهيم . با ما همراه باشيد

آموزش تعويض غلطك اسفنجي انتقال دهنده پرينتر 2055
آموزش تعويض غلطك اسفنجي انتقال دهنده پرينتر 2055

در اين مقاله ما قصد داريم نحوه باز كردن و تعويض غلطك اسفنجي انتقال دهنده در پرينترهاي HPLaserJet P2055DN وHPLaserJet P2055X وHPLaserJet P2035N و HP LaserJet P2055 و  HP LaserJet P2035را به شما آموزش بدهيم . با ما همراه باشيد

آموزش تعويض كارتريج پرينتر 2055
آموزش تعويض كارتريج پرينتر 2055

در اينجا ما قصد داريم طريقه تعويض و جايگذاري كارتريج در پرينترهاي و HP LaserJet P2050وHP LaserJet P2030 و HP LaserJet P2055را آموزش بدهيم با ما همراه باشيد .

آموزش نصب حافظه DIMM پرينتر اچ پي P2055
آموزش نصب حافظه DIMM پرينتر اچ پي P2055

در اين مقاله ما قصد داريم نحوه نصب حافظه DIMM در پرينتر HP LaserJet P2055 را به شما آموزش بدهيم . با ما همراه باشيد