بایگانی : پرينتر، فكس و ماشين هاي اداري - پرينتر اچ پي 1530 و 1606 و 1536
آموزش باز كردن موتور پيكاپ پرينترhp 1530
آموزش باز كردن موتور پيكاپ پرينترhp 1530

در اين مقاله ما قصد داريم نحوه  بازكردن و تعويض موتور پيكاپ پرينترHP LaserJet m1536 / P1606 / M501 / M506 / M527 را به شما آموزش بدهيم با ما همراه باشيد .

آموزش باز كردن فيوزينگ پرينتر hp 1530
آموزش باز كردن فيوزينگ پرينتر hp 1530

در اين مقاله ما قصد داريم نحوه  بازكردن و تعويض فيوزينگ پرينترHP LaserJet m1536 / P1606 / M501 / M506 / M527 را به شما آموزش بدهيم با ما همراه باشيد .

آموزش باز كردن برد  PCA موتور پرينتر hp 1530
آموزش باز كردن برد  PCA موتور پرينتر hp 1530

در اين مقاله ما قصد داريم نحوه  بازكردن و تعويض برد كنترل كننده ( PCA )  موتور پرينترHP LaserJet m1536 / P1606 / M501 / M506 / M527 را به شما آموزش بدهيم با ما همراه باشيد .

آموزش باز كردن سلوييد پيكاپ پرينترhp1530
آموزش باز كردن سلوييد پيكاپ پرينترhp1530

در اين مقاله ما قصد داريم نحوه  بازكردن و تعويض سلونوييد (solenoid )پيكاپ پرينترHP LaserJet m1536 / P1606 / M501 / M506 / M527 را به شما آموزش بدهيم با ما همراه باشيد .

آموزش باز كردن سوپاپ دوبلكس معكوس پرينتر hp 1530
آموزش باز كردن سوپاپ دوبلكس معكوس پرينتر hp 1530

در اين مقاله ما قصد داريم نحوه  بازكردن و تعويض سوپاپ دوبلكس معكوس پرينترHP LaserJet m1536 / P1606 / M501 / M506 / M527 را به شما آموزش بدهيم با ما همراه باشيد .

آموزش باز كردن برد PCA فاكس پرينترhp 1530
آموزش باز كردن برد PCA فاكس پرينترhp 1530

دراين مقاله ما قصد داريم نحوه  بازكردن و تعويض برد PCA فاكس پرينترHP LaserJet m1536 / P1606 / M501 / M506 / M527 را به شما آموزش بدهيم با ما همراه باشيد .

آموزش باز كردن برد دوطرفه  PCAپرينتر hp 1530
آموزش باز كردن برد دوطرفه  PCAپرينتر hp 1530

در اين مقاله ما قصد داريم نحوه  بازكردن و تعويض برد دوطرفه  PCA پرينترHP LaserJet m1536 / P1606 / M501 / M506 / M527 را به شما آموزش بدهيم با ما همراه باشيد .

آموزش باز كردن فن پرينتر hp 1530
آموزش باز كردن فن پرينتر hp 1530

در اين مقاله ما قصد داريم نحوه  بازكردن و تعويض فن پرينترHP LaserJet m1536 / P1606 / M501 / M506 / M527 را به شما آموزش بدهيم با ما همراه باشيد .

آموزش باز كردن لولاي اسكنر پرينتر hp 1530
آموزش باز كردن لولاي اسكنر پرينتر hp 1530

در اين مقاله ما قصد داريم نحوه  بازكردن و تعويض لولاي اسكنر پرينترHP LaserJet m1536 / P1606 / M501 / M506 / M527 را به شما آموزش بدهيم با ما همراه باشيد .

آموزش باز كردن فرمتر(Formatter)پرينتر hp 1530
آموزش باز كردن فرمتر(Formatter)پرينتر hp 1530

در اين مقاله ما قصد داريم نحوه  بازكردن و تعويض فرمتر  پرينترHP LaserJet m1536 / P1606 / M501 / M506 / M527 را به شما آموزش بدهيم با ما همراه باشيد .