بایگانی : پرينتر، فكس و ماشين هاي اداري - پرينتر M 1522 ، P 1505 ، M 1120
قطعات داخلي پرينتر HP LaserJet M1522
قطعات داخلي پرينتر HP LaserJet M1522

در اين مقاله ما قصد داريم شما را با قطعات داخلي پرينتر هاي HP LaserJet 1522 / 1505 / 1120 /1120n  / P1505n/P1505 a  را به شما آموزش بدهيم با ما همراه باشيد

آموزش تميز كردن ADF پرينتر HP LaserJet 1522
آموزش تميز كردن ADF پرينتر HP LaserJet 1522

در اين مقاله ما قصد داريم نحوه تميز كردن ADF پرينتر هاي HP LaserJet 1522 / 1505 / 1120 /1120n  / P1505n/P1505 a  را به شما آموزش بدهيم با ما همراه باشيد .

آموزش باز كردن گيربكس پرينتر HP LaserJet 1522
آموزش باز كردن گيربكس پرينتر HP LaserJet 1522

در اين مقاله ما قصد داريم نحوه باز كردن و تعويض گيربكس دنده و گيربكس پرينتر هاي HP LaserJet 1522 / 1505 / 1120 /1120n  / P1505n/P1505 a  را به شما آموزش بدهيم با ما همراه باشيد .

گير كردن كاغذ در پرينتر HP LaserJet 1522
گير كردن كاغذ در پرينتر HP LaserJet 1522

در اين مقاله ما قصد داريم نحوه بيرون آوردن كاغذ هاي كه داخل دستگاه گير كردن را در  پرينتر هاي HP LaserJet 1522 / 1505 / 1120 /1120n  / P1505n/P1505 a  را به شما آموزش بدهيم با ما همراه باشيد

آموزش باز كردن موتور پيكاپ HP LaserJet 1522
آموزش باز كردن موتور پيكاپ HP LaserJet 1522

در اين مقاله ما قصد داريم نحوه باز كردن و تعويض موتور پيكاپ (كاغذ كش ) پرينتر هاي HP LaserJet 1522 / 1505 / 1120 /1120n  / P1505n/P1505 a  را به شما آموزش بدهيم با ما همراه باشيد .

آموزش باز كردن  فيوزينگ پرينتر HP LaserJet 1522
آموزش باز كردن  فيوزينگ پرينتر HP LaserJet 1522

در اين مقاله ما قصد داريم نحوه باز كردن و تعويض فيوزينگ پرينتر هاي HP LaserJet 1522 / 1505 / 1120 /1120n  / P1505n/P1505 a  را به شما آموزش بدهيم با ما همراه باشيد .

آموزش باز كردن  موتور پرينتر HP LaserJet 1522
آموزش باز كردن  موتور پرينتر HP LaserJet 1522

در اين مقاله ما قصد داريم نحوه باز كردن و تعويض موتور پرينتر هاي HP LaserJet 1522 / 1505 / 1120 /1120n  / P1505n/P1505 a  را به شما آموزش بدهيم با ما همراه باشيد .

آموزش باز كردن اسكن ليزر پرينتر HP LaserJet 1522
آموزش باز كردن اسكن ليزر پرينتر HP LaserJet 1522

در اين مقاله ما قصد داريم نحوه باز كردن و تعويض اسكن ليزر پرينتر هاي HP LaserJet 1522 / 1505 / 1120 /1120n  / P1505n/P1505 a  را به شما آموزش بدهيم با ما همراه باشيد .

آموزش باز كردن فريم پشتيباني اسكنر پرينتر HP LaserJet 1522
آموزش باز كردن فريم پشتيباني اسكنر پرينتر HP LaserJet 1522

در اين مقاله ما قصد داريم نحوه باز كردن  فريم پشتيباني اسكنر پرينتر هاي HP LaserJet 1522 / 1505 / 1120 /1120n  / P1505n/P1505 a  را به شما آموزش بدهيم با ما همراه باشيد .

آموزش باز كردن برد تغذيه پرينتر HP LaserJet 1522
آموزش باز كردن برد تغذيه پرينتر HP LaserJet 1522

در اين مقاله ما قصد داريم نحوه باز كردن  برد منبع تغذيه پرينتر هاي HP LaserJet 1522 / 1505 / 1120 /1120n  / P1505n/P1505 a  را به شما آموزش بدهيم با ما همراه باشيد .