بایگانی : پرينتر، فكس و ماشين هاي اداري - سوالات شما
پيغام هاي خطاي دستگاه كپي شارپ
پيغام هاي خطاي دستگاه كپي شارپ

در اينجا ما قصد داريم به برخي از پيغام هاي خطا يا ارور هاي دستگاهاي كپي شارپ بپردازيم با ما همراه باشيد .

آموزش لغو دستورات چاپ پرينتر
آموزش لغو دستورات چاپ پرينتر

در اينجا ما قصد داريم نحوه دستوراتي كه براي پرينتر فرستاديم ولي پيشمان شديم و مي خوايم آن دستور را لغو كنيم  آموزش دهيم . با ما همراه باشيد .

آموزش ريست كردن دستگاه كپي كانن
آموزش ريست كردن دستگاه كپي كانن

در اينجا ما قصد داريم نحوه ريست كردن يا همان بازگشت به كارخانه دستگاههاي كپي كانن را به شما آموزش بدهيم . با ما همراه باشيد .

آموزش ريست كردن دستگاه كپي شارپ
آموزش ريست كردن دستگاه كپي شارپ

در اينجا ما قصد داريم نحوه ريست كردن يا همان باز گشت به كارخانه دستگاهاي كپي شارپ را به شما آموزش بدهيم با ما همراه باشيد .

آموزش ريست كردن دستگاه كپي توشيبا
آموزش ريست كردن دستگاه كپي توشيبا

در اينجا ما قصد داريم نحوه ريست كردن يا بازگشت به كارخانه دستگاههاي پرينتر توشيبا را به شما آموزش بدهيم . با ما همراه باشيد .

پيغام خطاي كد XX.YY JAM IN TOP COVER AREA در پرينتر
پيغام خطاي كد XX.YY JAM IN TOP COVER AREA در پرينتر

در اينجا ما قصد داريم به بررسي و رفع پيغام JAM IN TOP COVER AREA در پرينتر ها بپردازيم . با ما همراه باشيد .

پيغام خطاي كد 40 EIO x BAD TRANSMISSION در پرينتر
پيغام خطاي كد 40 EIO x BAD TRANSMISSION در پرينتر

در اينجا ما قصد داريم به بررسي و رفع پيغام EIO x BAD TRANSMISSION بپردازيم با ما همراه باشيد .

پيغام خطاي  INSUFFICIENT MEMORY پرينتر
پيغام خطاي  INSUFFICIENT MEMORY پرينتر

در اينجا ما قصد داريم به بررسي و رفع ارور INSUFFICIENT MEMORY و 21 PAGE TOO COMPLEX بپردازيم با ما همراه باشيد.

پيغام هاي خطاي دستگاه كپي توشيبا
پيغام هاي خطاي دستگاه كپي توشيبا

در اينجا ما قصد داريم به بررسي و رفع ارور هاي دستگاه كپي توشيبا بپردازيم با ما همراه باشيد .

پيغام خطاي دستگاه كپي ريكو
پيغام خطاي دستگاه كپي ريكو

در اينجا ما قصد داريم به بررسي ارورها و يا پيغام خطاي دستگاه هاي كپي ريكو بپردازيم . با ما همراه باشيد .