شبكه-ذخيره ساز تحت شبكه NAS         QNAP TS-1673U-RP-64G-US 64GB 16-Bay Diskless NAS server

QNAP TS-1673U-RP-64G-US 64GB 16-Bay Diskless NAS server

QNAP TS-1673U-RP-64G-US 64GB 16-Bay Diskless NAS server

675,000,000 ریال

کد کالا09-08-017