گروه : آداپتور لپ تاپ
Lenovo ThinkPad 65W Slim Tip Power Adapter

6,500,000 ریال

Lenovo ThinkPad 65W Slim Tip Power Adapter(لپ تاپ-تبلت-موبايل-اداپتور)

في فروش : 0

نام مصرف كننده : 0

Lenovo ThinkPad 45W Slim Tip Power Adapter

5,400,000 ریال

Lenovo ThinkPad 45W Slim Tip Power Adapter(لپ تاپ-تبلت-موبايل-اداپتور)

في فروش : 0

نام مصرف كننده : 0

Apple 85W Magsafe 2 Power Adapter for MacBook Pro

4,480,000 ریال

Apple 85W Magsafe 2 Power Adapter for MacBook Pro(لپ تاپ-تبلت-موبايل-اداپتور)

في فروش : 0

نام مصرف كننده : 0

Apple Lightning To 3.5mm Headphone Jack Adapter

4,480,000 ریال

Apple Lightning To 3.5mm Headphone Jack Adapter(لپ تاپ-تبلت-موبايل-اداپتور)

في فروش : 0

نام مصرف كننده : 0

Apple 60W Magsafe 2 Power Adapter For MacBook Pro

4,180,000 ریال

Apple 60W Magsafe 2 Power Adapter For MacBook Pro(لپ تاپ-تبلت-موبايل-اداپتور)

في فروش : 0

نام مصرف كننده : 0

Apple 85W Magsafe Power Adapter for MacBook Pro

4,080,000 ریال

Apple 85W Magsafe Power Adapter for MacBook Pro(لپ تاپ-تبلت-موبايل-اداپتور)

في فروش : 0

نام مصرف كننده : 0

Apple 45W Magsafe Power Adapter For MacBook Air

3,560,000 ریال

Apple 45W Magsafe Power Adapter For MacBook Air(لپ تاپ-تبلت-موبايل-اداپتور)

في فروش : 0

نام مصرف كننده : 0

DELL Inspiron N5010 Core i7 Power Adapter

3,530,000 ریال

DELL Inspiron N5010 Core i7 Power Adapter(لپ تاپ-تبلت-موبايل-اداپتور)

في فروش : 0

نام مصرف كننده : 0

Apple 45W Magsafe 2 Power Adapter For MacBook Air

3,180,000 ریال

Apple 45W Magsafe 2 Power Adapter For MacBook Air(لپ تاپ-تبلت-موبايل-اداپتور)

في فروش : 0

نام مصرف كننده : 0

ASUS ADP-120RH B 19V 6.32A Power Adapter

3,080,000 ریال

ASUS ADP-120RH B 19V 6.32A Power Adapter(لپ تاپ-تبلت-موبايل-اداپتور)

في فروش : 0

نام مصرف كننده : 0

SONY 19.5V 6.15A Laptop Adapter

2,860,000 ریال

SONY 19.5V 6.15A Laptop Adapter(لپ تاپ-تبلت-موبايل-اداپتور)

في فروش : 0

نام مصرف كننده : 0

DELL Inspiron N5010 Core i5 Power Adapter

2,580,000 ریال

DELL Inspiron N5010 Core i5 Power Adapter(لپ تاپ-تبلت-موبايل-اداپتور)

في فروش : 0

نام مصرف كننده : 0