گروه : آداپتور لپ تاپ
Lenovo ThinkPad 65W Slim Tip Power Adapter

6,500,000 ریال

Lenovo ThinkPad 65W Slim Tip Power Adapter(لپ تاپ-تبلت-موبايل-اداپتور)

في فروش : 0

نام مصرف كننده : 0

Lenovo ThinkPad 45W Slim Tip Power Adapter

5,400,000 ریال

Lenovo ThinkPad 45W Slim Tip Power Adapter(لپ تاپ-تبلت-موبايل-اداپتور)

في فروش : 0

نام مصرف كننده : 0

Apple 85W Magsafe 2 Power Adapter for MacBook Pro

5,380,000 ریال

Apple 85W Magsafe 2 Power Adapter for MacBook Pro(لپ تاپ-تبلت-موبايل-اداپتور)

في فروش : 0

نام مصرف كننده : 0

Apple 85W Magsafe Power Adapter for MacBook Pro

5,380,000 ریال

Apple 85W Magsafe Power Adapter for MacBook Pro(لپ تاپ-تبلت-موبايل-اداپتور)

في فروش : 0

نام مصرف كننده : 0

Apple 45W Magsafe Power Adapter For MacBook Air

4,970,000 ریال

Apple 45W Magsafe Power Adapter For MacBook Air(لپ تاپ-تبلت-موبايل-اداپتور)

في فروش : 0

نام مصرف كننده : 0

Apple 60W Magsafe 2 Power Adapter For MacBook Pro

4,530,000 ریال

Apple 60W Magsafe 2 Power Adapter For MacBook Pro(لپ تاپ-تبلت-موبايل-اداپتور)

في فروش : 0

نام مصرف كننده : 0

Apple 45W Magsafe 2 Power Adapter For MacBook Air

4,480,000 ریال

Apple 45W Magsafe 2 Power Adapter For MacBook Air(لپ تاپ-تبلت-موبايل-اداپتور)

في فروش : 0

نام مصرف كننده : 0

Apple Lightning To 3.5mm Headphone Jack Adapter

4,380,000 ریال

Apple Lightning To 3.5mm Headphone Jack Adapter(لپ تاپ-تبلت-موبايل-اداپتور)

في فروش : 0

نام مصرف كننده : 0

Lenovo Ideapad Z510 Core i7 Power Adapter

3,860,000 ریال

Lenovo Ideapad Z510 Core i7 Power Adapter(لپ تاپ-تبلت-موبايل-اداپتور)

في فروش : 0

نام مصرف كننده : 0

Lenovo Ideapad Z500 Core i7 Power Adapter

3,830,000 ریال

Lenovo Ideapad Z500 Core i7 Power Adapter(لپ تاپ-تبلت-موبايل-اداپتور)

في فروش : 0

نام مصرف كننده : 0

Lenovo Ideapad Z500 Core i5 Power Adapter

3,830,000 ریال

Lenovo Ideapad Z500 Core i5 Power Adapter(لپ تاپ-تبلت-موبايل-اداپتور)

في فروش : 0

نام مصرف كننده : 0

Lenovo Ideapad V570 Core i5 Power Adapter

3,780,000 ریال

Lenovo Ideapad V570 Core i5 Power Adapter(لپ تاپ-تبلت-موبايل-اداپتور)

في فروش : 0

نام مصرف كننده : 0