گروه : هارد SSD اينترنال
SAMSUNG 970 EVO Plus 1TB PCIe Gen 3.0x4 NVMe M.2 SSD Drive

76,480,000 ریال

SAMSUNG 970 EVO Plus 1TB PCIe Gen 3.0x4 NVMe M.2 SSD Drive(كامپيوتر-حافظه SSD اينترنال)

في فروش : 0

نام مصرف كننده : 0

نحوه دريافت : 0

SAMSUNG 860 Evo 2TB V-NAND MLC Internal SSD Drive

75,480,000 ریال

SAMSUNG 860 Evo 2TB V-NAND MLC Internal SSD Drive(كامپيوتر-حافظه SSD اينترنال)

في فروش : 0

نام مصرف كننده : 0

نحوه دريافت : 0

SAMSUNG 860 Pro 1TB V-NAND MLC Internal SSD Drive

70,980,000 ریال

SAMSUNG 860 Pro 1TB V-NAND MLC Internal SSD Drive(كامپيوتر-حافظه SSD اينترنال)

في فروش : 0

نام مصرف كننده : 0

نحوه دريافت : 0

SAMSUNG 883 DCT 960GB V-NAND SSD Drive

63,980,000 ریال

SAMSUNG 883 DCT 960GB V-NAND SSD Drive(كامپيوتر-حافظه SSD اينترنال)

في فروش : 0

نام مصرف كننده : 0

نحوه دريافت : 0

SAMSUNG 883 DCT 480GB V-NAND SSD Drive

51,480,000 ریال

SAMSUNG 883 DCT 480GB V-NAND SSD Drive(كامپيوتر-حافظه SSD اينترنال)

في فروش : 0

نام مصرف كننده : 0

نحوه دريافت : 0

HP 846788-B21 1.6TB SATA 6Gbps MIXED Internal SSD Drive

49,900,000 ریال

HP 846788-B21 1.6TB SATA 6Gbps MIXED Internal SSD Drive(كامپيوتر-حافظه SSD اينترنال)

في فروش : 0

نام مصرف كننده : 0

نحوه دريافت : 0

Pioneer APS-SE20G 1TB M.2 PCIe Gen3x4 SSD Drive

45,080,000 ریال

Pioneer APS-SE20G 1TB M.2 PCIe Gen3x4 SSD Drive(كامپيوتر-حافظه SSD اينترنال)

في فروش : 0

نام مصرف كننده : 0

نحوه دريافت : 0

SAMSUNG 860 QVO 2TB 3D QLC Internal SSD Drive

44,800,000 ریال

SAMSUNG 860 QVO 2TB 3D QLC Internal SSD Drive(كامپيوتر-حافظه SSD اينترنال)

في فروش : 0

نام مصرف كننده : 0

نحوه دريافت : 0

Silicon Power Ace A55 1TB Internal 3D NAND SSD Drive

41,970,000 ریال

Silicon Power Ace A55 1TB Internal 3D NAND SSD Drive(كامپيوتر-حافظه SSD اينترنال)

في فروش : 0

نام مصرف كننده : 0

نحوه دريافت : 0

SAMSUNG MZ-VLB1T0B PM981a 1TB M.2 PCIe Gen3 x 4 SSD Drive

40,980,000 ریال

SAMSUNG MZ-VLB1T0B PM981a 1TB M.2 PCIe Gen3 x 4 SSD Drive(كامپيوتر-حافظه SSD اينترنال)

في فروش : 0

نام مصرف كننده : 0

نحوه دريافت : 0

Western Digital Blue 1TB Internal SSD Drive

40,980,000 ریال

Western Digital Blue 1TB Internal SSD Drive(كامپيوتر-حافظه SSD اينترنال)

في فروش : 0

نام مصرف كننده : 0

نحوه دريافت : 0

SAMSUNG T5 1TB USB 3.1 Portable External SSD Drive

39,880,000 ریال

SAMSUNG T5 1TB USB 3.1 Portable External SSD Drive(كامپيوتر-حافظه SSD اينترنال)

في فروش : 0

نام مصرف كننده : 0

نحوه دريافت : 0