گروه : هارد SSD اكسترنال
SAMSUNG T5 500GB USB 3.1 Portable External SSD Drive

30,500,000 ریال

SAMSUNG T5 500GB USB 3.1 Portable External SSD Drive(كامپيوتر-حافظه SSD اكسترنال)

في فروش : 0

نام مصرف كننده : 0

ADATA SD700 External Solid State Drive 512GB

13,100,000 ریال

ADATA SD700 External Solid State Drive 512GB(كامپيوتر-حافظه SSD اكسترنال)

في فروش : 0

نام مصرف كننده : 0

ADATA XPG SD700X 256GB External SSD Drive

11,300,000 ریال

ADATA XPG SD700X 256GB External SSD Drive(كامپيوتر-حافظه SSD اكسترنال)

في فروش : 0

نام مصرف كننده : 0

ADATA SD700 256GB External 3D TLC NAND SSD Drive

11,000,000 ریال

ADATA SD700 256GB External 3D TLC NAND SSD Drive(كامپيوتر-حافظه SSD اكسترنال)

في فروش : 0

نام مصرف كننده : 0

ADATA SD600Q 480GB 3D NAND External SSD Drive
قیمت : تماس گرفته شود

ADATA SD600Q 480GB 3D NAND External SSD Drive(كامپيوتر-حافظه SSD اكسترنال)

في فروش : 0

نام مصرف كننده : 0

SAMSUNG X5 1TB Thunderbolt 3 Portable External SSD Drive
قیمت : تماس گرفته شود

SAMSUNG X5 1TB Thunderbolt 3 Portable External SSD Drive(كامپيوتر-حافظه SSD اكسترنال)

في فروش : 0

نام مصرف كننده : 0

Western Digital My Passport 2TB External SSD Drive
قیمت : تماس گرفته شود

Western Digital My Passport 2TB External SSD Drive(كامپيوتر-حافظه SSD اكسترنال)

في فروش : 0

نام مصرف كننده : 0

ADATA SD600Q 240GB 3D NAND External SSD Drive
قیمت : تماس گرفته شود

ADATA SD600Q 240GB 3D NAND External SSD Drive(كامپيوتر-حافظه SSD اكسترنال)

في فروش : 0

نام مصرف كننده : 0

ADATA SD600Q 960GB 3D NAND External SSD Drive
قیمت : تماس گرفته شود

ADATA SD600Q 960GB 3D NAND External SSD Drive(كامپيوتر-حافظه SSD اكسترنال)

في فروش : 0

نام مصرف كننده : 0

Pioneer APS-XS03 480GB USB 3.1 gen1 External SSD Drive
قیمت : تماس گرفته شود

Pioneer APS-XS03 480GB USB 3.1 gen1 External SSD Drive(كامپيوتر-حافظه SSD اكسترنال)

في فروش : 0

نام مصرف كننده : 0