گروه : مادربرد
ASUS ROG Crosshair VIII Formula AM4 X570 Motherboard

209,980,000 ریال

ASUS ROG Crosshair VIII Formula AM4 X570 Motherboard(كامپيوتر-مادر برد)

في فروش : 0

نام مصرف كننده : 0

ASUS ROG Zenith Extreme Alpha X399 TR4 Motherboard

183,980,000 ریال

ASUS ROG Zenith Extreme Alpha X399 TR4 Motherboard(كامپيوتر-مادر برد)

في فروش : 0

نام مصرف كننده : 0

ASUS ROG X399 ZENITH EXTREME TR4 Motherboard

173,980,000 ریال

ASUS ROG X399 ZENITH EXTREME TR4 Motherboard(كامپيوتر-مادر برد)

في فروش : 0

نام مصرف كننده : 0

ASUS ROG MAXIMUS XI HERO LGA 1151 Z390 Motherboard

139,980,000 ریال

ASUS ROG MAXIMUS XI HERO LGA 1151 Z390 Motherboard(كامپيوتر-مادر برد)

في فروش : 0

نام مصرف كننده : 0

ASUS WS C621E SAGE LGA 3647 Dual CPU Workstation Motherboard

128,000,000 ریال

ASUS WS C621E SAGE LGA 3647 Dual CPU Workstation Motherboard(كامپيوتر-مادر برد)

في فروش : 0

نام مصرف كننده : 0

Supermicro MBD-X10DRH-CT-O LGA 2011-3 Server Motherboard

121,090,000 ریال

Supermicro MBD-X10DRH-CT-O LGA 2011-3 Server Motherboard(كامپيوتر-مادر برد)

في فروش : 0

نام مصرف كننده : 0

ASUS ROG STRIX Z390-F GAMING LGA 1151 Motherboard

120,980,000 ریال

ASUS ROG STRIX Z390-F GAMING LGA 1151 Motherboard(كامپيوتر-مادر برد)

في فروش : 0

نام مصرف كننده : 0

ASUS ROG Strix TRX40-E Gaming sTRX4 Motherboard

120,000,000 ریال

ASUS ROG Strix TRX40-E Gaming sTRX4 Motherboard(كامپيوتر-مادر برد)

في فروش : 0

نام مصرف كننده : 0

Supermicro MBD-X10DRL-CT-O LGA 2011 Server Motherboard

117,000,000 ریال

Supermicro MBD-X10DRL-CT-O LGA 2011 Server Motherboard(كامپيوتر-مادر برد)

في فروش : 0

نام مصرف كننده : 0

Supermicro MBD-X10DRH-CT-B LGA 2011-3 Server Motherboard

116,750,000 ریال

Supermicro MBD-X10DRH-CT-B LGA 2011-3 Server Motherboard(كامپيوتر-مادر برد)

في فروش : 0

نام مصرف كننده : 0

Supermicro MBD-X10DRH-C-O LGA 2011-3 Server Motherboard

114,780,000 ریال

Supermicro MBD-X10DRH-C-O LGA 2011-3 Server Motherboard(كامپيوتر-مادر برد)

في فروش : 0

نام مصرف كننده : 0

Supermicro MBD-X10DRH-C-B LGA 2011-3 Server Motherboard

108,670,000 ریال

Supermicro MBD-X10DRH-C-B LGA 2011-3 Server Motherboard(كامپيوتر-مادر برد)

في فروش : 0

نام مصرف كننده : 0