گروه : كارت گرافيك
PNY NVIDIA Quadro RTX 6000 24GB GDDR6 Graphics Card

750,000,000 ریال

PNY NVIDIA Quadro RTX 6000 24GB GDDR6 Graphics Card(كامپيوتر-كارت گرافيك VGA)

في فروش : 0

نام مصرف كننده : 0

PNY Nvidia Quadro P6000 24GB GDDR5X Graphics card

599,000,000 ریال

PNY Nvidia Quadro P6000 24GB GDDR5X Graphics card(كامپيوتر-كارت گرافيك VGA)

في فروش : 0

نام مصرف كننده : 0

ASUS ROG-STRIX-RTX2080TI-O11G-GAMING Graphics Card

582,980,000 ریال

ASUS ROG-STRIX-RTX2080TI-O11G-GAMING Graphics Card(كامپيوتر-كارت گرافيك VGA)

في فروش : 0

نام مصرف كننده : 0

PNY NVIDIA Quadro RTX 5000 16GB GDDR6 Graphics Card

469,980,000 ریال

PNY NVIDIA Quadro RTX 5000 16GB GDDR6 Graphics Card(كامپيوتر-كارت گرافيك VGA)

في فروش : 0

نام مصرف كننده : 0

ASUS ROG-STRIX-RTX2080TI-O11G-WHITE-GAMING Graphics Card

330,000,000 ریال

ASUS ROG-STRIX-RTX2080TI-O11G-WHITE-GAMING Graphics Card(كامپيوتر-كارت گرافيك VGA)

في فروش : 0

نام مصرف كننده : 0

GigaByte AORUS GeForce RTX 2080 Ti XTREME 11G Graphics Card

310,000,000 ریال

GigaByte AORUS GeForce RTX 2080 Ti XTREME 11G Graphics Card(كامپيوتر-كارت گرافيك VGA)

في فروش : 0

نام مصرف كننده : 0

ASUS TURBO-RTX2080-8G Graphics Card

250,980,000 ریال

ASUS TURBO-RTX2080-8G Graphics Card(كامپيوتر-كارت گرافيك VGA)

في فروش : 0

نام مصرف كننده : 0

ASUS ROG-MATRIX-RTX2080TI-P11G-GAMING Graphics Card

250,000,000 ریال

ASUS ROG-MATRIX-RTX2080TI-P11G-GAMING Graphics Card(كامپيوتر-كارت گرافيك VGA)

في فروش : 0

نام مصرف كننده : 0

PNY NVIDIA Quadro RTX 4000 8GB GDDR6 Graphics Card

247,980,000 ریال

PNY NVIDIA Quadro RTX 4000 8GB GDDR6 Graphics Card(كامپيوتر-كارت گرافيك VGA)

في فروش : 0

نام مصرف كننده : 0

PNY NVIDIA Quadro P5000 16GB GDDR5X Graphics Card

235,000,000 ریال

PNY NVIDIA Quadro P5000 16GB GDDR5X Graphics Card(كامپيوتر-كارت گرافيك VGA)

في فروش : 0

نام مصرف كننده : 0

MSI GeForce RTX 2080 Ti GAMING TRIO 11GB GDDR6 Graphics Card

233,990,000 ریال

MSI GeForce RTX 2080 Ti GAMING TRIO 11GB GDDR6 Graphics Card(كامپيوتر-كارت گرافيك VGA)

في فروش : 0

نام مصرف كننده : 0

PNY GeForce RTX 2080 Ti 11GB XLR8 Gaming Overclocked Edition Graphics Card

212,000,000 ریال

PNY GeForce RTX 2080 Ti 11GB XLR8 Gaming Overclocked Edition Graphics Card(كامپيوتر-كارت گرافيك VGA)

في فروش : 0

نام مصرف كننده : 0