گروه : كارت گرافيك
PNY NVIDIA Quadro RTX 6000 24GB GDDR6 Graphics Card

750,000,000 ریال

PNY NVIDIA Quadro RTX 6000 24GB GDDR6 Graphics Card(كامپيوتر-كارت گرافيك VGA)

في فروش : 0

نام مصرف كننده : 0

PNY NVIDIA Quadro RTX 5000 16GB GDDR6 Graphics Card

649,980,000 ریال

PNY NVIDIA Quadro RTX 5000 16GB GDDR6 Graphics Card(كامپيوتر-كارت گرافيك VGA)

في فروش : 0

نام مصرف كننده : 0

ASUS ROG-STRIX-RTX2080TI-O11G-GAMING Graphics Card

599,980,000 ریال

ASUS ROG-STRIX-RTX2080TI-O11G-GAMING Graphics Card(كامپيوتر-كارت گرافيك VGA)

في فروش : 0

نام مصرف كننده : 0

PNY Nvidia Quadro P6000 24GB GDDR5X Graphics card

599,000,000 ریال

PNY Nvidia Quadro P6000 24GB GDDR5X Graphics card(كامپيوتر-كارت گرافيك VGA)

في فروش : 0

نام مصرف كننده : 0

PNY NVIDIA Quadro P5000 16GB GDDR5X Graphics Card

579,980,000 ریال

PNY NVIDIA Quadro P5000 16GB GDDR5X Graphics Card(كامپيوتر-كارت گرافيك VGA)

في فروش : 0

نام مصرف كننده : 0

ASUS ROG-STRIX-RTX2080S-O8G-GAMING Graphics Card

498,980,000 ریال

ASUS ROG-STRIX-RTX2080S-O8G-GAMING Graphics Card(كامپيوتر-كارت گرافيك VGA)

في فروش : 0

نام مصرف كننده : 0

ASUS DUAL-RTX2080S-O8G-EVO Graphics Card

429,980,000 ریال

ASUS DUAL-RTX2080S-O8G-EVO Graphics Card(كامپيوتر-كارت گرافيك VGA)

في فروش : 0

نام مصرف كننده : 0

ASUS ROG-STRIX-RTX2080TI-O11G-WHITE-GAMING Graphics Card

330,000,000 ریال

ASUS ROG-STRIX-RTX2080TI-O11G-WHITE-GAMING Graphics Card(كامپيوتر-كارت گرافيك VGA)

في فروش : 0

نام مصرف كننده : 0

PNY NVIDIA Quadro RTX 4000 8GB GDDR6 Graphics Card

319,980,000 ریال

PNY NVIDIA Quadro RTX 4000 8GB GDDR6 Graphics Card(كامپيوتر-كارت گرافيك VGA)

في فروش : 0

نام مصرف كننده : 0

GigaByte AORUS GeForce RTX 2080 Ti XTREME 11G Graphics Card

310,000,000 ریال

GigaByte AORUS GeForce RTX 2080 Ti XTREME 11G Graphics Card(كامپيوتر-كارت گرافيك VGA)

في فروش : 0

نام مصرف كننده : 0

PNY Nvidia Quadro P4000 8GB GDDR5 Graphics card

299,980,000 ریال

PNY Nvidia Quadro P4000 8GB GDDR5 Graphics card(كامپيوتر-كارت گرافيك VGA)

في فروش : 0

نام مصرف كننده : 0

ASUS ROG-STRIX-RTX2070-O8G-GAMING Graphics Card

269,980,000 ریال

ASUS ROG-STRIX-RTX2070-O8G-GAMING Graphics Card(كامپيوتر-كارت گرافيك VGA)

في فروش : 0

نام مصرف كننده : 0