گروه : پاور ( منبع تغذيه )
Enermax Platimax 1700W 80 plus Platinum Power Supply

68,980,000 ریال

Enermax Platimax 1700W 80 plus Platinum Power Supply(كامپيوتر-منبع تغذيه Power)

في فروش : 0

نام مصرف كننده : 0

SilverStone Strider Titanium SST-ST1500-TI 1500W Power Supply

66,980,000 ریال

SilverStone Strider Titanium SST-ST1500-TI 1500W Power Supply(كامپيوتر-منبع تغذيه Power)

في فروش : 0

نام مصرف كننده : 0

Enermax MaxTytan 1250W 80Plus Titanium Power Supply

65,980,000 ریال

Enermax MaxTytan 1250W 80Plus Titanium Power Supply(كامپيوتر-منبع تغذيه Power)

في فروش : 0

نام مصرف كننده : 0

ASUS ROG-THOR-1200P 80PLUS Platinum Modular Power Supply

64,000,000 ریال

ASUS ROG-THOR-1200P 80PLUS Platinum Modular Power Supply(كامپيوتر-منبع تغذيه Power)

في فروش : 0

نام مصرف كننده : 0

SilverStone Strider Gold S SST-ST1500-GS 1500W Power Supply

60,980,000 ریال

SilverStone Strider Gold S SST-ST1500-GS 1500W Power Supply(كامپيوتر-منبع تغذيه Power)

في فروش : 0

نام مصرف كننده : 0

SilverStone Strider SST-ST1500 1500W Power Supply

55,980,000 ریال

SilverStone Strider SST-ST1500 1500W Power Supply(كامپيوتر-منبع تغذيه Power)

في فروش : 0

نام مصرف كننده : 0

Enermax MaxTytan 1050W 80Plus Titanium Power Supply

55,980,000 ریال

Enermax MaxTytan 1050W 80Plus Titanium Power Supply(كامپيوتر-منبع تغذيه Power)

في فروش : 0

نام مصرف كننده : 0

Thermaltake Toughpower iRGB PLUS 1250W Titanium-TT Premium Edition Power Supply

55,480,000 ریال

Thermaltake Toughpower iRGB PLUS 1250W Titanium-TT Premium Edition Power Supply(كامپيوتر-منبع تغذيه Power)

في فروش : 0

نام مصرف كننده : 0

SilverStone Strider Titanium SST-ST1100-TI 1100W Power Supply

53,980,000 ریال

SilverStone Strider Titanium SST-ST1100-TI 1100W Power Supply(كامپيوتر-منبع تغذيه Power)

في فروش : 0

نام مصرف كننده : 0

Enermax Platimax D.F. 1200W 80Plus Platinum Power Supply

43,480,000 ریال

Enermax Platimax D.F. 1200W 80Plus Platinum Power Supply(كامپيوتر-منبع تغذيه Power)

في فروش : 0

نام مصرف كننده : 0

ASUS ROG-THOR-850P 80PLUS Platinum Modular Power SupplyASUS ROG-THOR-850P 80PLUS Platinum Modular Power Supply

42,000,000 ریال

ASUS ROG-THOR-850P 80PLUS Platinum Modular Power SupplyASUS ROG-THOR-850P 80PLUS Platinum Modular Power Supply(كامپيوتر-منبع تغذيه Power)

في فروش : 0

نام مصرف كننده : 0

SilverStone Strider Titanium SST-ST1300-TI 1300W Power Supply

41,950,000 ریال

SilverStone Strider Titanium SST-ST1300-TI 1300W Power Supply(كامپيوتر-منبع تغذيه Power)

في فروش : 0

نام مصرف كننده : 0