گروه : آداپتور شبكه
Tenda PH5 AV1000 Wi-Fi Powerline Extender Kit

11,980,000 ریال

Tenda PH5 AV1000 Wi-Fi Powerline Extender Kit(شبكه-آداپتور شبكه)

في فروش : 0

نام مصرف كننده : 0

Tenda PH3 AV1000 Gigabit Powerline Adapter Kit

7,230,000 ریال

Tenda PH3 AV1000 Gigabit Powerline Adapter Kit(شبكه-آداپتور شبكه)

في فروش : 0

نام مصرف كننده : 0

Tenda P200 KIT Power Line Mini Adaptor

6,900,000 ریال

Tenda P200 KIT Power Line Mini Adaptor(شبكه-آداپتور شبكه)

في فروش : 0

نام مصرف كننده : 0

TP-LINK TL-POE150S PoE Injector

4,580,000 ریال

TP-LINK TL-POE150S PoE Injector(شبكه-آداپتور شبكه)

في فروش : 0

نام مصرف كننده : 0

TOTOLINK PL200 KIT 200Mbps Power Line Adapter

2,480,000 ریال

TOTOLINK PL200 KIT 200Mbps Power Line Adapter(شبكه-آداپتور شبكه)

في فروش : 0

نام مصرف كننده : 0