گروه : دوربين تحت شبكه
Dahua DH-HAC-HDW1200EMP-A HDCVI IR Eyeball Camera

5,800,000 ریال

Dahua DH-HAC-HDW1200EMP-A HDCVI IR Eyeball Camera(شبكه-دوربين تحت شبكه)

في فروش : 0

نام مصرف كننده : 0

Hikvision DS-2CE56H0T-ITMF 5MP Turret Camera

5,500,000 ریال

Hikvision DS-2CE56H0T-ITMF 5MP Turret Camera(شبكه-دوربين تحت شبكه)

في فروش : 0

نام مصرف كننده : 0

Hikvision DS-2CE56F1T-IT3 3MP EXIR Turret Camera

5,500,000 ریال

Hikvision DS-2CE56F1T-IT3 3MP EXIR Turret Camera(شبكه-دوربين تحت شبكه)

في فروش : 0

نام مصرف كننده : 0

Hikvision DS-2CE16F1T-IT5 3MP EXIR Bullet Camera

5,480,000 ریال

Hikvision DS-2CE16F1T-IT5 3MP EXIR Bullet Camera(شبكه-دوربين تحت شبكه)

في فروش : 0

نام مصرف كننده : 0

Hikvision DS-2CE16H0T-ITF 5MP Bullet Camera

5,360,000 ریال

Hikvision DS-2CE16H0T-ITF 5MP Bullet Camera(شبكه-دوربين تحت شبكه)

في فروش : 0

نام مصرف كننده : 0

Hikvision DS-2CE16F1T-IT3 3MP EXIR Bullet Camera

5,350,000 ریال

Hikvision DS-2CE16F1T-IT3 3MP EXIR Bullet Camera(شبكه-دوربين تحت شبكه)

في فروش : 0

نام مصرف كننده : 0

Hikvision DS-2CE16F1T-IT 3MP EXIR Bullet Camera

5,330,000 ریال

Hikvision DS-2CE16F1T-IT 3MP EXIR Bullet Camera(شبكه-دوربين تحت شبكه)

في فروش : 0

نام مصرف كننده : 0

Hikvision DS-2CE56F1T-IT1 3MP EXIR Turret Camera

4,350,000 ریال

Hikvision DS-2CE56F1T-IT1 3MP EXIR Turret Camera(شبكه-دوربين تحت شبكه)

في فروش : 0

نام مصرف كننده : 0

HiLook THC-B140-M 4MP Network Camera

4,000,000 ریال

HiLook THC-B140-M 4MP Network Camera(شبكه-دوربين تحت شبكه)

في فروش : 0

نام مصرف كننده : 0

TP-LINK NC220 N300 Wi-Fi Network Day/Night Cloud Camera

3,800,000 ریال

TP-LINK NC220 N300 Wi-Fi Network Day/Night Cloud Camera(شبكه-دوربين تحت شبكه)

في فروش : 0

نام مصرف كننده : 0

HiLook THC-B220 2MP Network Camera

3,400,000 ریال

HiLook THC-B220 2MP Network Camera(شبكه-دوربين تحت شبكه)

في فروش : 0

نام مصرف كننده : 0

MIT Baby Cam PTZ Baby Camera

3,300,000 ریال

MIT Baby Cam PTZ Baby Camera(شبكه-دوربين تحت شبكه)

في فروش : 0

نام مصرف كننده : 0