گروه : دوربين تحت شبكه
Hikvision DS-2CD2183G0-IS 8MP IR Fixed Dome Network Camera

45,080,000 ریال

Hikvision DS-2CD2183G0-IS 8MP IR Fixed Dome Network Camera(شبكه-دوربين تحت شبكه)

في فروش : 0

نام مصرف كننده : 0

Hikvision DS-2CD2163G0-IS 6MP IR Fixed Dome Network Camera

41,970,000 ریال

Hikvision DS-2CD2163G0-IS 6MP IR Fixed Dome Network Camera(شبكه-دوربين تحت شبكه)

في فروش : 0

نام مصرف كننده : 0

Hikvision DS-2CD2T43G0-I5 4MP IR Fixed Bullet Network Camera

38,380,000 ریال

Hikvision DS-2CD2T43G0-I5 4MP IR Fixed Bullet Network Camera(شبكه-دوربين تحت شبكه)

في فروش : 0

نام مصرف كننده : 0

Hikvision DS-2CD2052-I 5 Megapixel CMOS ICR Infrared Network Bullet Camera

33,980,000 ریال

Hikvision DS-2CD2052-I 5 Megapixel CMOS ICR Infrared Network Bullet Camera(شبكه-دوربين تحت شبكه)

في فروش : 0

نام مصرف كننده : 0

Hikvision DS-2CD2123G0-IS 2MP IR Fixed Dome Network Camera

32,130,000 ریال

Hikvision DS-2CD2123G0-IS 2MP IR Fixed Dome Network Camera(شبكه-دوربين تحت شبكه)

في فروش : 0

نام مصرف كننده : 0

Hikvision DS-2CD2152F-IS 5MP Vandal-Resistant Network Dome Camera

31,980,000 ریال

Hikvision DS-2CD2152F-IS 5MP Vandal-Resistant Network Dome Camera(شبكه-دوربين تحت شبكه)

في فروش : 0

نام مصرف كننده : 0

Hikvision DS-2CD2T83G0-I5 8MP IR Fixed Bullet Network Camera

27,750,000 ریال

Hikvision DS-2CD2T83G0-I5 8MP IR Fixed Bullet Network Camera(شبكه-دوربين تحت شبكه)

في فروش : 0

نام مصرف كننده : 0

Hikvision DS-2CD1143G0-I Network Dome Camera

27,750,000 ریال

Hikvision DS-2CD1143G0-I Network Dome Camera(شبكه-دوربين تحت شبكه)

في فروش : 0

نام مصرف كننده : 0

Hikvision DS-2CD1043G0-I Network Camera

26,390,000 ریال

Hikvision DS-2CD1043G0-I Network Camera(شبكه-دوربين تحت شبكه)

في فروش : 0

نام مصرف كننده : 0

Hikvision DS-2CD2020F-I 2MP IR Mini Bullet Camera

26,330,000 ریال

Hikvision DS-2CD2020F-I 2MP IR Mini Bullet Camera(شبكه-دوربين تحت شبكه)

في فروش : 0

نام مصرف كننده : 0

Hikvision DS-2CD2Q10FD-IW 1.0MP Mini IR PT Network Camera

23,830,000 ریال

Hikvision DS-2CD2Q10FD-IW 1.0MP Mini IR PT Network Camera(شبكه-دوربين تحت شبكه)

في فروش : 0

نام مصرف كننده : 0

Hikvision DS-2CD2542FWD-IS 4MP Network Mini Dome Camera

22,500,000 ریال

Hikvision DS-2CD2542FWD-IS 4MP Network Mini Dome Camera(شبكه-دوربين تحت شبكه)

في فروش : 0

نام مصرف كننده : 0