گروه : روتر شبكه
mikrotik-routerboard CCR1036-12G-4S-EM SFP Ethernet Gigabit Router

275,000,000 ریال

mikrotik-routerboard CCR1036-12G-4S-EM SFP Ethernet Gigabit Router(شبكه-روتر شبكه)

في فروش : 0

نام مصرف كننده : 0

mikrotik-routerboard CCR1036-12G-4S SFP Ethernet Gigabit Router

145,000,000 ریال

mikrotik-routerboard CCR1036-12G-4S SFP Ethernet Gigabit Router(شبكه-روتر شبكه)

في فروش : 0

نام مصرف كننده : 0

mikrotik-routerboard CCR1009-7G-1C-1S+ SFP Ethernet Gigabit Router

104,980,000 ریال

mikrotik-routerboard CCR1009-7G-1C-1S+ SFP Ethernet Gigabit Router(شبكه-روتر شبكه)

في فروش : 0

نام مصرف كننده : 0

mikrotik-routerboard RB1100AHx4 Dude Edition Ethernet Gigabit Router

56,980,000 ریال

mikrotik-routerboard RB1100AHx4 Dude Edition Ethernet Gigabit Router(شبكه-روتر شبكه)

في فروش : 0

نام مصرف كننده : 0

mikrotik-routerboard RB3011UiAS-RM SFP Ethernet Gigabit Router

39,480,000 ریال

mikrotik-routerboard RB3011UiAS-RM SFP Ethernet Gigabit Router(شبكه-روتر شبكه)

في فروش : 0

نام مصرف كننده : 0

TP-LINK Archer C3200 Wireless Tri-Band Gigabit Router

30,500,000 ریال

TP-LINK Archer C3200 Wireless Tri-Band Gigabit Router(شبكه-روتر شبكه)

في فروش : 0

نام مصرف كننده : 0

mikrotik-routerboard RB2011UiAS-2HnD-IN 2.4GHz Wireless Router

29,480,000 ریال

mikrotik-routerboard RB2011UiAS-2HnD-IN 2.4GHz Wireless Router(شبكه-روتر شبكه)

في فروش : 0

نام مصرف كننده : 0

ASUS RT-AC68U Dual-Band Wireless AC1900 Gigabit Router

27,900,000 ریال

ASUS RT-AC68U Dual-Band Wireless AC1900 Gigabit Router(شبكه-روتر شبكه)

في فروش : 0

نام مصرف كننده : 0

mikrotik-routerboard RB2011UiAS-RM Ethernet Gigabit Router

26,680,000 ریال

mikrotik-routerboard RB2011UiAS-RM Ethernet Gigabit Router(شبكه-روتر شبكه)

في فروش : 0

نام مصرف كننده : 0

Linksys EA7500-EU Max-Stream AC1900 MU-MIMO Gigabit Router

23,770,000 ریال

Linksys EA7500-EU Max-Stream AC1900 MU-MIMO Gigabit Router(شبكه-روتر شبكه)

في فروش : 0

نام مصرف كننده : 0

CISCO ISR-1841-Integrated-Services-Router

19,980,000 ریال

CISCO ISR-1841-Integrated-Services-Router(شبكه-روتر شبكه)

في فروش : 0

نام مصرف كننده : 0

Tenda AC18 AC1900 Smart Dual-Band Gigabit WiFi Router

16,000,000 ریال

Tenda AC18 AC1900 Smart Dual-Band Gigabit WiFi Router(شبكه-روتر شبكه)

في فروش : 0

نام مصرف كننده : 0