گروه : رول حرارتي
Evolis R3011c YMCKO Card Printer Ribbon

4,200,000 ریال

Evolis R3011c YMCKO Card Printer Ribbon(مواد مصرفي-ريبون و رول حرارتي)

في فروش : 0

نام مصرف كننده : 0

Jolimark Bp900kII Ribbon

1,100,000 ریال

Jolimark Bp900kII Ribbon(مواد مصرفي-ريبون و رول حرارتي)

في فروش : 0

نام مصرف كننده : 0

Epson LQ2170 Printer Ribbon

1,000,000 ریال

Epson LQ2170 Printer Ribbon(مواد مصرفي-ريبون و رول حرارتي)

في فروش : 0

نام مصرف كننده : 0

Olivetti Pr9 Ribbon

450,000 ریال

Olivetti Pr9 Ribbon(مواد مصرفي-ريبون و رول حرارتي)

في فروش : 0

نام مصرف كننده : 0

MIT Wax 110mm x 75m Label Printer Ribbon

350,000 ریال

MIT Wax 110mm x 75m Label Printer Ribbon(مواد مصرفي-ريبون و رول حرارتي)

في فروش : 0

نام مصرف كننده : 0

Epson LQ 300 Printer Ribbon

340,000 ریال

Epson LQ 300 Printer Ribbon(مواد مصرفي-ريبون و رول حرارتي)

في فروش : 0

نام مصرف كننده : 0

Olivetti Pr2 Ribbon

300,000 ریال

Olivetti Pr2 Ribbon(مواد مصرفي-ريبون و رول حرارتي)

في فروش : 0

نام مصرف كننده : 0

MIT 80mm 45M Thermal Printer Paper

80,000 ریال

MIT 80mm 45M Thermal Printer Paper(مواد مصرفي-ريبون و رول حرارتي)

في فروش : 0

نام مصرف كننده : 0

MIT 80mm 40M Thermal Printer Paper

60,000 ریال

MIT 80mm 40M Thermal Printer Paper(مواد مصرفي-ريبون و رول حرارتي)

في فروش : 0

نام مصرف كننده : 0

Tally Genicom 5040
قیمت : تماس گرفته شود

Tally Genicom 5040(مواد مصرفي-ريبون و رول حرارتي)

في فروش : 0

نام مصرف كننده : 0

Best Mark BP9000 Ribbon
قیمت : تماس گرفته شود

Best Mark BP9000 Ribbon(مواد مصرفي-ريبون و رول حرارتي)

في فروش : 0

نام مصرف كننده : 0

Smart 50 YMCKO Ribbon
قیمت : تماس گرفته شود

Smart 50 YMCKO Ribbon(مواد مصرفي-ريبون و رول حرارتي)

في فروش : 0

نام مصرف كننده : 0