آرشیو مطالب براساس آذر,1397
آموزش مونتاژ سيني كاغذ(Paper-feed-guide assembly) پرينتر 2055
آموزش مونتاژ سيني كاغذ(Paper-feed-guide assembly) پرينتر 2055

در اين مقاله ما قصد داريم نحوه باز كردن و تعويض سيني كاغذكش (Paper-feed-guide assembly  ) پرينترهاي HPLaserJet P2055DN وHPLaserJet P2055X وHPLaserJet P2035N و HP LaserJet P2055 و  HP LaserJet P2035را به شما آموزش بدهيم . با ما همراه باشيد

آموزش تعويض موتور پرينتر 2055
آموزش تعويض موتور پرينتر 2055

در اين مقاله ما قصد داريم نحوه باز كردن و تعويض موتور اصلي  پرينترهاي پرينترهاي HPLaserJet P2055DN وHPLaserJet P2055X وHPLaserJet P2035N و HP LaserJet P2055 و  HP LaserJet P2035را به شما آموزش بدهيم . با ما همراه باشيد

آموزش تعويض مجمع چرخ دنده ها پرينتر 2055
آموزش تعويض مجمع چرخ دنده ها پرينتر 2055

در اين مقاله ما قصد داريم نحوه باز كردن و تعويض مجمع چرخ دنده ها (  Face-down-drive or duplexing-paper-feed assembly )پرينترهاي HPLaserJet P2055DN وHPLaserJet P2055X وHPLaserJet P2035N و HP LaserJet P2055 و  HP LaserJet P2035 را به شما آموزش بدهيم . با ما همراه باشيد .

آموزش تعويض سلونوييد دوبلكس پرينتر 2055
آموزش تعويض سلونوييد دوبلكس پرينتر 2055

در اين مقاله ما قصد داريم نحوه باز كردن و تعويض سلونوييد دوبلكس پرينترهاي HPLaserJet P2055DN وHPLaserJet P2055X وHPLaserJet P2035N و HP LaserJet P2055 و  HP LaserJet P2035را به شما آموزش بدهيم . با ما همراه باشيد .

آموزش باز كردن سوييچ قدرت پرينتر 2055
آموزش باز كردن سوييچ قدرت پرينتر 2055

در اين مقاله ما قصد داريم نحوه باز كردن و تعويض سوييچ قدرت پرينترهاي HPLaserJet P2050 و  HP LaserJet P2055 و  HP LaserJet P2030را به شما آموزش بدهيم . با ما همراه باشيد

آموزش باز كردن كليد سوپاپ كارتريج در پرينتر2055
آموزش باز كردن كليد سوپاپ كارتريج در پرينتر2055

در اين مقاله ما قصد داريم نحوه باز كردن و تعويض كليد سوپاپ كارتريج پرينترهاي HPLaserJet P2055DN وHPLaserJet P2055X وHPLaserJet P2035N و HP LaserJet P2055 و  HP LaserJet P2035را به شما آموزش بدهيم . با ما همراه باشيد