عبارت جستجو : ليست كارت گرافيك RTX
PNY NVIDIA Quadro RTX 6000 24GB GDDR6 Graphics Card

750,000,000 ریال

PNY NVIDIA Quadro RTX 6000 24GB GDDR6 Graphics Card(كامپيوتر-كارت گرافيك VGA)

PNY NVIDIA Quadro RTX 5000 16GB GDDR6 Graphics Card

394,000,000 ریال

PNY NVIDIA Quadro RTX 5000 16GB GDDR6 Graphics Card(كامپيوتر-كارت گرافيك VGA)

GigaByte AORUS GeForce RTX 2080 Ti XTREME 11G Graphics Card

310,000,000 ریال

GigaByte AORUS GeForce RTX 2080 Ti XTREME 11G Graphics Card(كامپيوتر-كارت گرافيك VGA)

ASUS ROG-STRIX-RTX2080TI-O11G-GAMING Graphics Card

262,500,000 ریال

ASUS ROG-STRIX-RTX2080TI-O11G-GAMING Graphics Card(كامپيوتر-كارت گرافيك VGA)

ASUS ROG-MATRIX-RTX2080TI-P11G-GAMING Graphics Card

250,000,000 ریال

ASUS ROG-MATRIX-RTX2080TI-P11G-GAMING Graphics Card(كامپيوتر-كارت گرافيك VGA)

PNY GeForce RTX 2080 Ti 11GB XLR8 Gaming Overclocked Edition Graphics Card

212,000,000 ریال

PNY GeForce RTX 2080 Ti 11GB XLR8 Gaming Overclocked Edition Graphics Card(كامپيوتر-كارت گرافيك VGA)

GigaByte GeForce RTX 2080 Ti GAMING OC 11G Graphics Card

209,000,000 ریال

GigaByte GeForce RTX 2080 Ti GAMING OC 11G Graphics Card(كامپيوتر-كارت گرافيك VGA)

ASUS ROG-STRIX-RTX2080S-O8G-GAMING Graphics Card

168,000,000 ریال

ASUS ROG-STRIX-RTX2080S-O8G-GAMING Graphics Card(كامپيوتر-كارت گرافيك VGA)

PNY NVIDIA Quadro RTX 4000 8GB GDDR6 Graphics Card

151,000,000 ریال

PNY NVIDIA Quadro RTX 4000 8GB GDDR6 Graphics Card(كامپيوتر-كارت گرافيك VGA)

ASUS DUAL-RTX2080-A8G-EVO Graphics Card

141,400,000 ریال

ASUS DUAL-RTX2080-A8G-EVO Graphics Card(كامپيوتر-كارت گرافيك VGA)

ASUS DUAL-RTX2080-8G Graphics Card

127,000,000 ریال

ASUS DUAL-RTX2080-8G Graphics Card(كامپيوتر-كارت گرافيك VGA)

ASUS TURBO-RTX2080-8G Graphics Card

114,550,000 ریال

ASUS TURBO-RTX2080-8G Graphics Card(كامپيوتر-كارت گرافيك VGA)