عبارت جستجو : ليست كارت گرافيك RTX
PNY NVIDIA Quadro RTX 6000 24GB GDDR6 Graphics Card

767,000,000 ریال

PNY NVIDIA Quadro RTX 6000 24GB GDDR6 Graphics Card(كامپيوتر-كارت گرافيك VGA)

PNY NVIDIA Quadro RTX 5000 16GB GDDR6 Graphics Card

367,000,000 ریال

PNY NVIDIA Quadro RTX 5000 16GB GDDR6 Graphics Card(كامپيوتر-كارت گرافيك VGA)

ASUS ROG-MATRIX-RTX2080TI-P11G-GAMING Graphics Card

250,000,000 ریال

ASUS ROG-MATRIX-RTX2080TI-P11G-GAMING Graphics Card(كامپيوتر-كارت گرافيك VGA)

PNY GeForce RTX 2080 Ti 11GB XLR8 Gaming Overclocked Edition Graphics Card

212,000,000 ریال

PNY GeForce RTX 2080 Ti 11GB XLR8 Gaming Overclocked Edition Graphics Card(كامپيوتر-كارت گرافيك VGA)

GigaByte AORUS GeForce RTX 2080 Ti XTREME 11G Graphics Card

205,000,000 ریال

GigaByte AORUS GeForce RTX 2080 Ti XTREME 11G Graphics Card(كامپيوتر-كارت گرافيك VGA)

ASUS ROG-STRIX-RTX2080TI-O11G-GAMING Graphics Card

194,500,000 ریال

ASUS ROG-STRIX-RTX2080TI-O11G-GAMING Graphics Card(كامپيوتر-كارت گرافيك VGA)

GigaByte GeForce RTX 2080 Ti GAMING OC 11G Graphics Card

189,000,000 ریال

GigaByte GeForce RTX 2080 Ti GAMING OC 11G Graphics Card(كامپيوتر-كارت گرافيك VGA)

PNY NVIDIA Quadro RTX 4000 8GB GDDR6 Graphics Card

159,000,000 ریال

PNY NVIDIA Quadro RTX 4000 8GB GDDR6 Graphics Card(كامپيوتر-كارت گرافيك VGA)

ASUS TURBO-RTX2080-8G Graphics Card

114,550,000 ریال

ASUS TURBO-RTX2080-8G Graphics Card(كامپيوتر-كارت گرافيك VGA)

GigaByte AORUS GeForce RTX 2070 XTREME 8G Graphics Card

108,800,000 ریال

GigaByte AORUS GeForce RTX 2070 XTREME 8G Graphics Card(كامپيوتر-كارت گرافيك VGA)

ASUS TURBO-RTX2070-8G Graphics Card

91,000,000 ریال

ASUS TURBO-RTX2070-8G Graphics Card(كامپيوتر-كارت گرافيك VGA)

ASUS ROG-STRIX-RTX2060S-A8G-GAMING Graphics Card

79,100,000 ریال

ASUS ROG-STRIX-RTX2060S-A8G-GAMING Graphics Card(كامپيوتر-كارت گرافيك VGA)