عبارت جستجو : چيپست 4500
سامسونگ/ 4500-1630
قیمت : تماس گرفته شود

سامسونگ/ 4500-1630(مواد اوليه توليد-چيپست)