عبارت جستجو : گرين
Supermicro PWS-865-PQ 865W Multi-Output PS2/ATX Power Supply

31,440,000 ریال

Supermicro PWS-865-PQ 865W Multi-Output PS2/ATX Power Supply(كامپيوتر-منبع تغذيه Power)

في فروش : 0

نام مصرف كننده : 0

Green Glacier GLC 360A AiO Liquid Cooling System

22,880,000 ریال

Green Glacier GLC 360A AiO Liquid Cooling System(كامپيوتر-فن پردازنده)

في فروش : 0

نام مصرف كننده : 0

Green GP700B HP Plus Power Supply

22,380,000 ریال

Green GP700B HP Plus Power Supply(كامپيوتر-منبع تغذيه Power)

في فروش : 0

نام مصرف كننده : 0

Green Z4 Astiak Computer Case

22,000,000 ریال

Green Z4 Astiak Computer Case(كامپيوتر-كيس)

في فروش : 0

نام مصرف كننده : 0

Green GLC240-EVO GLACIER 240 EVO Liquid Cooler

21,980,000 ریال

Green GLC240-EVO GLACIER 240 EVO Liquid Cooler(كامپيوتر-فن پردازنده)

في فروش : 0

نام مصرف كننده : 0

Green GLACIER 240 GLC240-A AiO Liquid Cooler

21,880,000 ریال

Green GLACIER 240 GLC240-A AiO Liquid Cooler(كامپيوتر-فن پردازنده)

في فروش : 0

نام مصرف كننده : 0

Green Glacier GLC 360-EVO Liquid Cooling System

21,880,000 ریال

Green Glacier GLC 360-EVO Liquid Cooling System(كامپيوتر-فن پردازنده)

في فروش : 0

نام مصرف كننده : 0

Green GP650B-OCPT Overclocking Evo 80 Plus Platinum Power Supply

21,780,000 ریال

Green GP650B-OCPT Overclocking Evo 80 Plus Platinum Power Supply(كامپيوتر-منبع تغذيه Power)

في فروش : 0

نام مصرف كننده : 0

Green GP850B-OCPT Overclocking Evo 80 Plus Platinum Power Supply

20,950,000 ریال

Green GP850B-OCPT Overclocking Evo 80 Plus Platinum Power Supply(كامپيوتر-منبع تغذيه Power)

في فروش : 0

نام مصرف كننده : 0

Green GP650A UK Plus 80PLUS Gold Power Supply

19,580,000 ریال

Green GP650A UK Plus 80PLUS Gold Power Supply(كامپيوتر-منبع تغذيه Power)

في فروش : 0

نام مصرف كننده : 0

Green GLC120-EVO GLACIER 120 EVO AiO Liquid Cooler

18,880,000 ریال

Green GLC120-EVO GLACIER 120 EVO AiO Liquid Cooler(كامپيوتر-فن پردازنده)

في فروش : 0

نام مصرف كننده : 0

Green GLACIER 120 GLC120-A AiO Liquid Cooler

17,180,000 ریال

Green GLACIER 120 GLC120-A AiO Liquid Cooler(كامپيوتر-فن پردازنده)

في فروش : 0

نام مصرف كننده : 0