عبارت جستجو : 04-
Kodak Ngenuity 9125DC Color Duplex Scanner

5,999,980,000 ریال

Kodak Ngenuity 9125DC Color Duplex Scanner(ماشينهاي اداري-اسكنر)

في فروش : 0

نام مصرف كننده : 0

TOSHIBA e-STUDIO 3008a Copier Machine

1,199,980,000 ریال

TOSHIBA e-STUDIO 3008a Copier Machine(ماشينهاي اداري-كپي)

في فروش : 0

نام مصرف كننده : 0

Fujitsu Document Scanner FI-6670

960,000,000 ریال

Fujitsu Document Scanner FI-6670(ماشينهاي اداري-اسكنر)

في فروش : 0

نام مصرف كننده : 0

Kodak i1440 Color Duplex Scanner

899,980,000 ریال

Kodak i1440 Color Duplex Scanner(ماشينهاي اداري-اسكنر)

في فروش : 0

نام مصرف كننده : 0

Canon imageFORMULA DR-6030C Office Document Scanner

812,830,000 ریال

Canon imageFORMULA DR-6030C Office Document Scanner(ماشينهاي اداري-اسكنر)

في فروش : 0

نام مصرف كننده : 0

Kodak i3200-Scanner

801,980,000 ریال

Kodak i3200-Scanner(ماشينهاي اداري-اسكنر)

في فروش : 0

نام مصرف كننده : 0

Kodak i1420 Color Duplex Scanner

779,980,000 ریال

Kodak i1420 Color Duplex Scanner(ماشينهاي اداري-اسكنر)

في فروش : 0

نام مصرف كننده : 0

Kodak i3450 Document Scanner

750,980,000 ریال

Kodak i3450 Document Scanner(ماشينهاي اداري-اسكنر)

في فروش : 0

نام مصرف كننده : 0

PNY NVIDIA Quadro RTX 6000 24GB GDDR6 Graphics Card

750,000,000 ریال

PNY NVIDIA Quadro RTX 6000 24GB GDDR6 Graphics Card(كامپيوتر-كارت گرافيك VGA)

في فروش : 0

نام مصرف كننده : 0

SHARP AR-X311N with ADF & Dublex 2 Cassette Copier Machine

749,980,000 ریال

SHARP AR-X311N with ADF & Dublex 2 Cassette Copier Machine(ماشينهاي اداري-كپي)

في فروش : 0

نام مصرف كننده : 0

Canon imageRUNNER 2520 with ADF & Dublex 1 Cassette Copier Machine

749,980,000 ریال

Canon imageRUNNER 2520 with ADF & Dublex 1 Cassette Copier Machine(ماشينهاي اداري-كپي)

في فروش : 0

نام مصرف كننده : 0

Canon imageFORMULA DR-G1100 Office Document Scanner

709,980,000 ریال

Canon imageFORMULA DR-G1100 Office Document Scanner(ماشينهاي اداري-اسكنر)

في فروش : 0

نام مصرف كننده : 0