عبارت جستجو : 1150
Supermicro MBD-X10SAT-O LGA 1150 Server Motherboard

51,870,000 ریال

Supermicro MBD-X10SAT-O LGA 1150 Server Motherboard(كامپيوتر-مادر برد)

في فروش : 0

نام مصرف كننده : 0

نحوه دريافت : 0

Intel Core i7-4790 3.6GHz LGA-1150 Haswell TRAY CPU

46,480,000 ریال

Intel Core i7-4790 3.6GHz LGA-1150 Haswell TRAY CPU(كامپيوتر-پردازنده CPU)

في فروش : 0

نام مصرف كننده : 0

نحوه دريافت : 0

Intel Core i7-4770 3.4GHz LGA 1150 Haswell TRAY CPU

45,480,000 ریال

Intel Core i7-4770 3.4GHz LGA 1150 Haswell TRAY CPU(كامپيوتر-پردازنده CPU)

في فروش : 0

نام مصرف كننده : 0

نحوه دريافت : 0

ASUS Z97-PRO GAMER LGA 1150 Motherboard

41,080,000 ریال

ASUS Z97-PRO GAMER LGA 1150 Motherboard(كامپيوتر-مادر برد)

في فروش : 0

نام مصرف كننده : 0

نحوه دريافت : 0

Supermicro MBD-X10SAE LGA 1150 Server Motherboard

40,770,000 ریال

Supermicro MBD-X10SAE LGA 1150 Server Motherboard(كامپيوتر-مادر برد)

في فروش : 0

نام مصرف كننده : 0

نحوه دريافت : 0

Newland Aringa HR1150P-30F 1D Barcode Scanner

29,980,000 ریال

Newland Aringa HR1150P-30F 1D Barcode Scanner(ماشينهاي اداري-باركد خوان و اسكنر)

في فروش : 0

نام مصرف كننده : 0

نحوه دريافت : 0

ASUS Z97-A LGA 1150 Motherboard

24,000,000 ریال

ASUS Z97-A LGA 1150 Motherboard(كامپيوتر-مادر برد)

في فروش : 0

نام مصرف كننده : 0

نحوه دريافت : 0

Intel Core i7-4770K 3.5GHz LGA 1150 Haswell TRAY CPU

23,950,000 ریال

Intel Core i7-4770K 3.5GHz LGA 1150 Haswell TRAY CPU(كامپيوتر-پردازنده CPU)

في فروش : 0

نام مصرف كننده : 0

نحوه دريافت : 0

ASUS B85M-V5 PLUS LGA 1150 Motherboard

21,000,000 ریال

ASUS B85M-V5 PLUS LGA 1150 Motherboard(كامپيوتر-مادر برد)

في فروش : 0

نام مصرف كننده : 0

نحوه دريافت : 0

ASUS P8H81 M3 LGA 1150 Motherboard

20,980,000 ریال

ASUS P8H81 M3 LGA 1150 Motherboard(كامپيوتر-مادر برد)

في فروش : 0

نام مصرف كننده : 0

نحوه دريافت : 0

Intel Core i5-4670 3.4GHz LGA 1150 Haswell TRAY CPU

20,080,000 ریال

Intel Core i5-4670 3.4GHz LGA 1150 Haswell TRAY CPU(كامپيوتر-پردازنده CPU)

في فروش : 0

نام مصرف كننده : 0

نحوه دريافت : 0

Intel Core i5-4570 3.2GHz LGA 1150 Haswell TRAY CPU

19,080,000 ریال

Intel Core i5-4570 3.2GHz LGA 1150 Haswell TRAY CPU(كامپيوتر-پردازنده CPU)

في فروش : 0

نام مصرف كننده : 0

نحوه دريافت : 0