عبارت جستجو : 53 a
QNAP TS-1253BU-RP-8G 8GB 12-Bay Diskless Network Attached Storage

396,860,000 ریال

QNAP TS-1253BU-RP-8G 8GB 12-Bay Diskless Network Attached Storage(شبكه-ذخيره ساز تحت شبكه NAS)

في فروش : 0

نام مصرف كننده : 0

QNAP TS-1253BU-RP-4G 4GB 12-Bay Diskless Network Attached Storage

385,000,000 ریال

QNAP TS-1253BU-RP-4G 4GB 12-Bay Diskless Network Attached Storage(شبكه-ذخيره ساز تحت شبكه NAS)

في فروش : 0

نام مصرف كننده : 0

Fujitsu Fi-5530C2 Scanner

380,000,000 ریال

Fujitsu Fi-5530C2 Scanner(ماشينهاي اداري-اسكنر)

في فروش : 0

نام مصرف كننده : 0

QNAP TS-853BU-RP-4G 8-Bay Diskless Network Attached Storage

355,000,000 ریال

QNAP TS-853BU-RP-4G 8-Bay Diskless Network Attached Storage(شبكه-ذخيره ساز تحت شبكه NAS)

في فروش : 0

نام مصرف كننده : 0

QNAP TS-1253BU-8G 8GB 12-Bay Diskless Network Attached Storage

342,140,000 ریال

QNAP TS-1253BU-8G 8GB 12-Bay Diskless Network Attached Storage(شبكه-ذخيره ساز تحت شبكه NAS)

في فروش : 0

نام مصرف كننده : 0

ASUS ROG Strix G531GV Core i7 16GB 1TB With 256GB SSD 6GB FULL HD Laptop

338,980,000 ریال

ASUS ROG Strix G531GV Core i7 16GB 1TB With 256GB SSD 6GB FULL HD Laptop(لپ تاپ-تبلت-موبايل-لپ تاپ)

في فروش : 0

نام مصرف كننده : 0

QNAP TS-1253BU-4G 4GB 12-Bay Diskless Network Attached Storage

321,920,000 ریال

QNAP TS-1253BU-4G 4GB 12-Bay Diskless Network Attached Storage(شبكه-ذخيره ساز تحت شبكه NAS)

في فروش : 0

نام مصرف كننده : 0

Acer Predator Helios PH317-53-75SC 17inch Core i7 16GB 1TB With 256GB SSD 6GB Full HD Laptop

308,500,000 ریال

Acer Predator Helios PH317-53-75SC 17inch Core i7 16GB 1TB With 256GB SSD 6GB Full HD Laptop(لپ تاپ-تبلت-موبايل-لپ تاپ)

في فروش : 0

نام مصرف كننده : 0

QNAP TS-453BU-RP-8G 4-bay Diskless NAS

295,000,000 ریال

QNAP TS-453BU-RP-8G 4-bay Diskless NAS(شبكه-ذخيره ساز تحت شبكه NAS)

في فروش : 0

نام مصرف كننده : 0

ASUS ZenBook 15 UX534FTC Core i7 16GB 1TB SSD 4GB Full HD Laptop

294,500,000 ریال

ASUS ZenBook 15 UX534FTC Core i7 16GB 1TB SSD 4GB Full HD Laptop(لپ تاپ-تبلت-موبايل-لپ تاپ)

في فروش : 0

نام مصرف كننده : 0

QNAP TS-453BU-RP-4G 4-bay Diskless NAS

280,000,000 ریال

QNAP TS-453BU-RP-4G 4-bay Diskless NAS(شبكه-ذخيره ساز تحت شبكه NAS)

في فروش : 0

نام مصرف كننده : 0

ASUS Strix ROG G531GT - C Core i7 16GB 1TB 256GB SSD 4GB Laptop

246,480,000 ریال

ASUS Strix ROG G531GT - C Core i7 16GB 1TB 256GB SSD 4GB Laptop(لپ تاپ-تبلت-موبايل-لپ تاپ)

في فروش : 0

نام مصرف كننده : 0