عبارت جستجو : HP 2840
اچ پي/(122A-C (3961A

1,620,000 ریال

اچ پي/(122A-C (3961A(مواد مصرفي-كارتريج ليزري بومرنگ)

تكنولوژي چاپ : ليزري

دستگاه هاي سازگار : HP Color LaserJet: 2550, 2820, 2830, 2840

رنگ : ابي

اچ پي/122A-M (3963A)

1,620,000 ریال

اچ پي/122A-M (3963A)(مواد مصرفي-كارتريج ليزري بومرنگ)

تكنولوژي چاپ : ليزري

دستگاه هاي سازگار : HP Color LaserJet: 2550, 2820, 2830, 2840

رنگ : قرمز

اچ پي/122A-M (3963A)

1,100,000 ریال

اچ پي/122A-M (3963A)(مواد مصرفي-كارتريج ليزري وستا)

تكنولوژي چاپ : ليزري

دستگاه هاي سازگار : HP Color LaserJet: 2550, 2820, 2830, 2840

رنگ : قرمز

اچ پي/(122A-B (3960A

1,620,000 ریال

اچ پي/(122A-B (3960A(مواد مصرفي-كارتريج ليزري بومرنگ)

تكنولوژي چاپ : ليزري

دستگاه هاي سازگار : HP Color LaserJet: 2550, 2820, 2830, 2840

رنگ : مشكي

اچ پي/122A-B (3960A)

1,100,000 ریال

اچ پي/122A-B (3960A)(مواد مصرفي-كارتريج ليزري وستا)

تكنولوژي چاپ : ليزري

دستگاه هاي سازگار : HP Color LaserJet: 2550, 2820, 2830, 2840

رنگ : مشكي

اچ پي/122A-C (3961A)

1,100,000 ریال

اچ پي/122A-C (3961A)(مواد مصرفي-كارتريج ليزري وستا)

تكنولوژي چاپ : ليزري

دستگاه هاي سازگار : HP Color LaserJet: 2550, 2820, 2830, 2840

رنگ : ابي

اچ پي/122A-Y (3962A)

1,100,000 ریال

اچ پي/122A-Y (3962A)(مواد مصرفي-كارتريج ليزري وستا)

تكنولوژي چاپ : ليزري

دستگاه هاي سازگار : HP Color LaserJet: 2550, 2820, 2830, 2840

رنگ : زرد

HP Q3961A 122A Blue LaserJet Toner Cartridge
قیمت : تماس گرفته شود

HP Q3961A 122A Blue LaserJet Toner Cartridge(مواد مصرفي-كارتريج ليزري طرح)

اچ پي/122A-Y (3962A)

1,620,000 ریال

اچ پي/122A-Y (3962A)(مواد مصرفي-كارتريج ليزري بومرنگ)

HP Q3973A 123A Red LaserJet Toner Cartridge
قیمت : تماس گرفته شود

HP Q3973A 123A Red LaserJet Toner Cartridge(مواد مصرفي-كارتريج ليزري طرح)

اچ پي/123A-B (3970A)
قیمت : تماس گرفته شود

اچ پي/123A-B (3970A)(مواد مصرفي-كارتريج ليزري وستا)

رنگ : مشكي

مدل : 123A-B (3970A)

نحوه ارسال : با هماهنگي

HP Q3962A 122A Yellow LaserJet Toner Cartridge
قیمت : تماس گرفته شود

HP Q3962A 122A Yellow LaserJet Toner Cartridge(مواد مصرفي-كارتريج ليزري طرح)