عبارت جستجو : Intel Core i7-4790 3.6GHz LGA-1150 Haswell TRAY CPU
Intel Core i7-4790 3.6GHz LGA-1150 Haswell TRAY CPU

46,480,000 ریال

Intel Core i7-4790 3.6GHz LGA-1150 Haswell TRAY CPU(كامپيوتر-پردازنده CPU)

في فروش : 0

نام مصرف كننده : 0