عبارت جستجو : Supermicro SNK-P0068AP4 LGA 3647 2U
Supermicro SNK-P0068AP4 LGA 3647 2U Active CPU Heat Sink Cooling System

17,000,000 ریال

Supermicro SNK-P0068AP4 LGA 3647 2U Active CPU Heat Sink Cooling System(كامپيوتر-فن پردازنده)

في فروش : 0

نام مصرف كننده : 0