عبارت جستجو : silver
Intel Xeon Silver 4114 2.2GHz FCLGA 3647 Skylake CPU

110,000,000 ریال

Intel Xeon Silver 4114 2.2GHz FCLGA 3647 Skylake CPU(كامپيوتر-پردازنده CPU)

في فروش : 0

نام مصرف كننده : 0

SilverStone Strider Titanium SST-ST1100-TI 1100W Power Supply

89,980,000 ریال

SilverStone Strider Titanium SST-ST1100-TI 1100W Power Supply(كامپيوتر-منبع تغذيه Power)

في فروش : 0

نام مصرف كننده : 0

SilverStone Strider Gold S SST-ST1500-GS 1500W Power Supply

86,980,000 ریال

SilverStone Strider Gold S SST-ST1500-GS 1500W Power Supply(كامپيوتر-منبع تغذيه Power)

في فروش : 0

نام مصرف كننده : 0

SilverStone Strider SST-ST1500 1500W Power Supply

79,980,000 ریال

SilverStone Strider SST-ST1500 1500W Power Supply(كامپيوتر-منبع تغذيه Power)

في فروش : 0

نام مصرف كننده : 0

SilverStone Strider Titanium SST-ST1500-TI 1500W Power Supply

66,980,000 ریال

SilverStone Strider Titanium SST-ST1500-TI 1500W Power Supply(كامپيوتر-منبع تغذيه Power)

في فروش : 0

نام مصرف كننده : 0

Intel Xeon Silver 4110 2.1GHz FCLGA 3647 Skylake CPU

59,000,000 ریال

Intel Xeon Silver 4110 2.1GHz FCLGA 3647 Skylake CPU(كامپيوتر-پردازنده CPU)

في فروش : 0

نام مصرف كننده : 0

Nikita Silver Plus Paper Shredder

53,500,000 ریال

Nikita Silver Plus Paper Shredder(ماشينهاي اداري-كاغذ خردكن)

في فروش : 0

نام مصرف كننده : 0

SilverStone PF360-ARGB 360mm All in One RGB CPU Liquid Cooler

51,980,000 ریال

SilverStone PF360-ARGB 360mm All in One RGB CPU Liquid Cooler(كامپيوتر-فن پردازنده)

في فروش : 0

نام مصرف كننده : 0

SilverStone Strider Platinum SST-ST75F-PT 750W Power Supply

46,980,000 ریال

SilverStone Strider Platinum SST-ST75F-PT 750W Power Supply(كامپيوتر-منبع تغذيه Power)

في فروش : 0

نام مصرف كننده : 0

SilverStone Strider Titanium SST-ST1300-TI 1300W Power Supply

41,950,000 ریال

SilverStone Strider Titanium SST-ST1300-TI 1300W Power Supply(كامپيوتر-منبع تغذيه Power)

في فروش : 0

نام مصرف كننده : 0

SilverStone Strider Platinum SST-ST65F-PT 650W Power Supply

39,980,000 ریال

SilverStone Strider Platinum SST-ST65F-PT 650W Power Supply(كامپيوتر-منبع تغذيه Power)

في فروش : 0

نام مصرف كننده : 0

SilverStone Essential SST-ET750-HG 750W Power Supply

38,980,000 ریال

SilverStone Essential SST-ET750-HG 750W Power Supply(كامپيوتر-منبع تغذيه Power)

في فروش : 0

نام مصرف كننده : 0