عبارت جستجو : اضطراري
مراحل اصلي انتخاب مناسب ترين نرم افزار ERP
مراحل اصلي انتخاب مناسب ترين نرم افزار ERP

برقراري ارتباطي صريح و شفاف خواهد بود كه تعيين كننده ي نتيجه ي پروژه ي ERP مي باشد. همانند هر پروژه ي متحول پيچيده اي، احتمال هرگونه مصالحه و يا تحولات غيرمنتظره براي مقابله با پروژه ERP وجود دارد. با ما همراه باشيد...

آموزش اضافه كردن شماره تماس اضطراري در صفحه قفل گوشي اندرويد، آيفون و..
آموزش اضافه كردن شماره تماس اضطراري در صفحه قفل گوشي اندرويد، آيفون و..

در اين مقاله ما قصد داريم يه پيشنهاد خوب به شما بدهيم حتما شده گوشيتون را گم كنيد ويا گوشي را پيدا كنيد ولي به دليل اينكه صفحه كليدش رمز دارد نتوانيد تماس بگيريد با طرف مقابل امروز ما به شما راهكاري را ياد ميدهيم كه بدون اينكه قفل گوشي را باز كنيد بتوانيد با يك يا چند نفر تماس بگيريد با ما همراه شويد

مديريت تغيير، تحول ديجيتال و صنعت نسل چهار
مديريت تغيير، تحول ديجيتال و صنعت نسل چهار

صنعت نسل چهار يا انقلاب صنعتي چهارم توسط اينترنت اشياء صنعتي (IIoT) هدايت مي شود. امروزه صنعت نسل چهار معرف راه هايي براي توليد كنندگان است كه بتوانند فناوري را بعنوان بخش مركزي استراتژي هاي عملكرد خود بپذيرند. با ما همراه باشيد...

كارگر متصل؛ حياتي ترين مولفه براي موفقيت اينترنت اشياء صنعتي (IIoT)
كارگر متصل؛ حياتي ترين مولفه براي موفقيت اينترنت اشياء صنعتي (IIoT)

بدنبال اتخاذ اينترنت اشياء صنعتي (IIoT) توسط توليدكننده، مديريت پرسنل و الزامات آموزشي چالشي مهم خواهند بود.