عبارت جستجو : هيتر
مشكلات رايج پرينتر ، كشيدن كاغذ
مشكلات رايج پرينتر ، كشيدن كاغذ

در اين مطلب قصد داريم برخي از مشكلات عدم چاپ و كشيدن كاغذ توسط پرينتر را بررسي كنيم.

پيغام خطاي   low sub-thermistor fuser error  در پرينتر
پيغام خطاي  low sub-thermistor fuser error در پرينتر

در اين قسمت ما به بررسي پيغام خطاهاي پرينتر مي پردازيم با ما همراه باشيد

چروك يا مچاله شدن كاغذ بعد از چاپ
چروك يا مچاله شدن كاغذ بعد از چاپ

در اينجا مي خواهيم مشكل چروك شدن كاغذ بعد از پرينت را با هم بررسي كنيم با ما همراه باشيد.

پيغام خطاي كد E001  / E003 در پرينتر
پيغام خطاي كد E001  / E003 در پرينتر

در اينجا ما قصد داريم به بررسي ارور يا پيغام خطاي E001 و E003 در پرينترها بپردازيم . با ما همراه باشد

پيغام خطاي كد E004 در پرينتر
پيغام خطاي كد E004 در پرينتر

در اينجا ما قصد داريم به بررسي و رفع ارور يا پيغام خطاي E004 در پرينترها بپردازيم . با ما همراه باشيد .